Undersökning

Innan vi sätter borran i marken gör vi en undersökning av era förutsättningar.

Borra

Vi erbjuder olika borrtekniker baserat på era förutsättningar.

Grävning

Från brunnen och dit du vill. Vi ser till att slangarna ligger fackmannamässigt och klarar årens påfrestningar.

Pump

Få en rätt dimensionerad pump som ger dig mycket vatten och liten förbrukning.

Bevattning

Se till att kunna vattna den mängd du behöver – när du behöver. Allt från dimensionering av brunn till pump och system.

analys
Vattenprov

Vi gör alltid en analys på de brunnar vi har borrat. Detta ligger till grund för vilka åtgärder som behövs för ett bra vatten.

Vattenrening/filter

Det blir allt vanligare att vattnet vi hämtar ur berget innehåller järnoxid eller andra föreningar. Med ett vattenfilter kan du få ett glasklart vatten.

Service

Alla rörliga kräver underhåll och er vattenanläggning är inget undantag. Vi har utrustningen för gott underhåll.

Undersökning

Innan vi sätter borren i marken går vi tillsammans genom ert behov och önskemål. Oavsett om det är handlar om en fritidsstuga, ett lantbruk eller en kommun kan vi hjälpa Er. Vi tittar bland annat på geologin i området för att se vilken borrmetod som är lämpligast och för att göra en korrekt dimensionering av brunnen.

Vi trodde det va kört när vår gamla brunn inte längre gav vatten men HP lyckades rädda den! Dom kom hit med sin Wellmaster och rensade och byte pump och efter det fungerar det igen.

Stefan Isaksson

Vi fick fantastiskt service och hjälp genom hela vårt projekt. Den nya brunnen fungerar perfekt och vi är väldigt nöjda!

Per-Olof Olsson

Innan HP Borr hjälpte oss med filter hade vi stora problem med fläckar på tvätt och porslin. Nu har vi jättefint vatten och vi är supernöjda med servicen vi fick av HP!

Johanna Karlsson

Vattenborrning

HP Borrningar har stor teknisk kompetens och förfogar över utrustning för att utföra en brunn som uppfyller de önskemål som Ni har. Vi har möjlighet att borra med både vattenhammare och lufthammare och har även utrustning för att kunna undersöka borrhålet detaljerat med både videodokumentering och rakhetsmätning. Vi genomför alltid fältanalys under borrning och dokumenterar allt arbete.

Bevattning

HP Borrningar har lång erfarenhet av bevattningsprojekt och kan utföra såväl små som stora bevattningsbrunnar. Vi hjälper er genom hela processen från projektering till dimensionering och installation av pump.

Markarbeten

När brunnen är färdig måste den anslutas till fastigheten. Det är viktigt att slangar och elkablar hamnar på rätt djup och att anslutningar görs på rätt sätt. Vi har utrustning för både små och stora grävarbeten och kunskap för att säkerställa att allt utförs korrekt. Ta kontakt med oss så hjälper vi er.

Pumpar

För att hämta upp vattnet ur er nya brunn måste en pump anslutas. När man väljer pump måste ett antal faktorer tas med i beräkningen. Bland annat är brunnens diameter, djup, vattenföring och geologi viktiga faktorer. Ert behov och befintlig utrustning är också viktig information. Vi hjälper er att dimensionera pump men även trycktank, styrutrustning och eventuell filteranläggning. Vi har stor erfarenhet från allt till små fastighetspumpar till stora bevattningsanläggningar med avancerad styrutrustning. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att välja rätt pump med tillbehör

Vattenanalys

undersöka vattenkvalité

Upplever man problem med vattnet är analysen oftast första steget. Kontakta oss för hjälp med att analysera ert vatten

Vattenfilter

Vi är återförsäljare för en mängd olika filter och kan välja det som passar just ert vatten bäst.

Besiktning

Vi hjälper er att undersöka er befintliga vattenanläggning och ger förslag på lösningar.

Serviceavtal

Vi erbjuder serviceavtal på allt från brunnar till pumpar och filter. Vi har både skräddarsydda avtal och standardavtal.

Wellmaster

– Ett nytt sätt att tänka

Brunnsrenovering

Er vattenanläggning förser er med vatten dygnet om årets alla dagar. Alla brunnar får med tiden en nedsatt kapacitet. Det kan bland annat bero på oxidering och utfällning av naturliga ämnen i vattnet. Det sliter på brunn och pump och kan leda till nedsatt tillrinning och sämre vattenkvalité. Vi har utrustning för att med olika metoder serva och rengöra brunnen, pumpen och filter. Vi erbjuder självklart serviceavtal för den som vill hålla sin anläggning i toppskick.

<pstyle=”text-align: center;”>För service av borrade brunnar har vi vår egenproducerade produkt Wellmaster, du kan läsa mer om den här

Glöm inte:

Vattenanalys

Vattenanalys

ingår alltid när vi väljer att borra en vattenbrunn med oss

Kostnadsgaranti

Kostnadsgaranti

Fråga oss gärna om vår unika kostnadsgaranti

Normbrunn -16

Normbrunn -16

Vi följer självklart branschens standard

Avloppsanläggningar

HP Borrningar hjälper Er med hela kretsloppet. När vattnet pumpats, renats och använts skall det återföras till naturen på ett korrekt sätt. Vi hjälper er att dimensionera, projektera och installera ert enskilda avlopp. Vi installerar anläggningar enligt ert önskemål eller föreslår den optimala lösningen för er fastighet och ert behov. Vi hjälper Er från första tillståndsansökan till driftsättning av anläggningen.