Rakhetsmätning

FMS-loggning är ett system som har sitt ursprung inom oljeindustrin och används för detaljerad kartläggning av ett borrhåls rakhet eller krökning, lutning och inriktning. Vårt system är anpassat och utvecklat för de bergarter och geologiska förutsättningar som vi har i Sverige.

Tekniken fungerar genom att mäta magnetfältet i borrhålet och på så sätt avgöra bland annat inklination, riktning, magnetisk fältstyrka, magnetisk inklination, temperatur och djup.

Många gånger genomför man en rakhetsmätning då det är viktigt att man vet exakt position av borrhålet innan man exempelvis genomför en videoinspektion med VLT.