Bevattning

HP Borrningar borrar vattenbrunnar för bevattning av till exempel golfbanor, fotbollsplaner och lantbruk. Det har på senare tid blivit allt vanligare att villor med större tomter borrar en brunn för bevattning för att hålla nere kostnaderna för vatten och kunna vattna i större utsträckning.

Är brunnarna avsedda för bevattning, borrar vi brunnar som kan leverera större mängd vatten. Brunnar för bevattning ska då kunna bevattna intensivt under de torraste månaderna, när bevattningen behövs som allra mest.

HP Borrningar erbjuder totalentreprenad: vi borrar, installerar pump och trycktank, men också styrsystem och sprinklers. Styrsystemen innebär att bevattningen sker per automatik och gör att du kan koppla av medan bevattningen sköter sig själv. De frekvensstyrda pumparna optimerar drift och energiförbrukning, samtidigt som de kräver minimal egen insats.

Vi kan också göra små delar av ett bevattningssystem, vi tar hänsyn till era förutsättningar innan vi påbörjar ett arbete. Kontakta oss för mer information eller om du har några frågor!

Med en borrad brunn sänker du dina bevattningskostnader.