Vattenprov av kranvatten

Vattenprov

Många som har egen brunn går i fundering kring vattnets kvalité och om det är skadligt. I de flesta fall är där inget fel på vattnets kvalité och man kan komma långt med ett enkelt smak- och lukttest. Det är emellertid så att allt inte går att märka med smak och lukt. Likaså går det inte alltid att lita på ett gammalt vattenprov då vattenkvalitén kan förändras kontinuerligt. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man gör ett vattenprov vart tredje år för en normal familj och varje år om man har små barn.

Många kommuner erbjuder gratis eller rabatterade vattenprover med några års mellanrum. Andra erbjuder till familjer med små barn. Det kan vara värt att kolla upp hur det ser ut i den kommun man bor i och om man är berättigad till en gratis eller rabatterad analys.

HP Borrningar erbjuder vattenprover till bra pris. Vi utför alla typer av analyser och har både brett och djupt kunnande när det kommer till vattenanalyser- och prover. Vi har gedigen utrustning för vattenprov hos oss i Klippan.

För avancerade analyser som till exempel radonanalys eller bakteriologisk analys, har vi etablerade samarbeten med av Livsmedelsverket ackrediterade laboratorium.

Har ni frågor om vattenprov eller vattenanalys, tveka inte att kontakta oss!

Bakteriologisk normalkontroll

295kr+ frakt
 • Enligt Livsmedelsverkets råd
 • 3* parametrar
 • I huvudsak grävda brunnar
 • Enskilt bruk

Kemisk normalkontroll

650kr+ frakt
 • Enligt Livsmedelsverkets råd
 • 29* parametrar
 • Grävda och borrade brunnar
 • Enskilt bruk

Kemisk utvidgad

8 395kr+ frakt
 • SLVFS 2001:30
 • 86* parametrar
 • Grävda och borrade brunnar
 • Vattensamfälligheter

Mikrobiologisk utvidgad

1 120kr+ frakt
 • SLVFS 2001:30
 • 10* parametrar
 • Grävda och borrade brunnar
 • Vattensamfälligheter

Bevattning

875kr+ frakt
 • 32* parametrar
 • Grävda och borrade brunnar
 • Lantbrukare

Bevattning bakteriologisk

1 395kr+ frakt
 • 3* parametrar
 • Grävda och borrade brunnar
 • Lantbrukare

*Se PDF för specifikation av analyspaketen.

Övriga analyser

Är du intresserad av någon annan analys? Kontakta oss för offert.