Besiktning

Vi utför besiktning av befintliga brunnar för att säkerställa god kvalité av vattnet. Besiktningen innefattar analyser av allt från bakterietillväxt och höjda nivåer av salter till radonhalter som ökar risken för cancer.

Livsmedelsverket rekommenderar en vattenanalys vart tredje år om brunnen används till en eller två familjer och vattenanalys varje år om brunnen används av fler än två familjer. Det kan också vara bra att analysera vattnet lite oftare om man har småbarn, då de är känsliga för höjda nivåer av mineraler. Kontakta oss för konsultation och rådgivning. Vi har vattenfilter från de ledande leverantörerna i lager för att rena vattnet om förhöjda halter skulle förekomma.

HP Borrningar har utrustning och kunskap för att kunna filma befintliga brunnar och göra rakhets-analyser av dessa med hjälp av FMS-borrhålsavvikelse. Om fel upptäckts vid besiktning har vi även möjlighet att utföra reparation av befintlig brunn.

Kontakta oss gärna angående besiktning på vatten@hpborrningar.se