Avluftning och tryckfallsberäkning

Avluftning

Stora bergvärme– och geoenergisystem måste avluftas innan de sätts i drift. Detta för att minimera risken för läckor i systemet samt att minska driftskostnaderna.

Avluftning av ett bergvärmesystem är en följd av en enkel princip; luft löser sig naturligt i vatten. Detta åskådliggörs enkelt då ett glas vatten lämnas ståendes och man kan se att luften efterhand bildar små bubblor längs glaset. Vid slutna bergvärme- och geoenergianläggningar i större system kan denna mängd luft bli så pass stor att en viss tröghet uppstår. Luften fungerar som stötdämpare när värmepumpen försöker cirkulera vätskan som finns i systemet vilket i sin tur leder till att värmepumpen behöver mer energi. Stora mängder luft är dessutom skadligt för systemet och kan skada hela anläggningen.

Med anledning av detta, måste större system avluftas. Detta görs med en avluftningsmaskin som pumpar runt köldbärarvätskan och så fort luften bildar bubblor, så fångas denna luft upp av maskinen. Resultatet är ett system som fungerar bättre och drar mindre energi, men det ger också ett system som håller längre.

Denna typ av maskin används också vid mätning av tryckfallet som används bland annat vid dimensionering av cirkulationspump.