Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får:

Vad kostar det att borra en brunn till vatten?

Det beror på en mängd olika faktorer. Först och främst måste man veta vad brunnen ska användas till. Ska den användas till dricksvatten och hur många ska i så fall använda den? Ska den användas till bevattning? Kostnaden för brunnen beror till mångt och mycket på vilket behov man har.

Andra saker som påverkar är geologin; djupet ner till fast berg och hur sprucket berget är. Är där mer sprickor är berget generellt sett mer vattenförande och man behöver inte borra lika djupt för att hitta vatten.

Det lättaste är att kontakta oss för en kostnadsfri offert där vi kan ta hänsyn till era förutsättningar och era behov.

Vad kostar det att borra för bergvärme?

Precis som när man borrar för vatten, beror det på många saker. Men det som styr är bland annat värmebehovet, geologin och avståndet ner till fast berg.

Olika bergtyper leder värme olika bra och därmed kan borrbehov skifta beroende på var fastigheten är belägen.

Vi rekommenderar att ni kontaktar oss för kostnadsfri offert, där vi kan göra en helhetsbedömning och räkna utefter era förutsättningar och behov.

Går det att borra?

På de flesta ställen går det att borra så länge det är fritt tillträde till borrplatsen. Geologin och andra förutsättning påverkar givetvis, men med rätt utrustning och modern teknik går det numera att borra på de flesta platser. Inför varje borrning gör vi en bedömning vilket borrteknik som ska användas och vad som är den beräknade materialåtgången för ett lyckat resultat. Kontakta oss idag för gratis offert!

Hur djupt behöver man borra för bergvärme?

Djupet beror på vilket värmebehov man har och hur geologin ser ut. Ju större värmebehovet är, desto djupare behöver man borra. Olika typer av geologi leder dessutom värme olika bra. Kvartsit leder exempelvis värme bättre än gnejs.

Vid större projekt är det värt att mäta det exakta värmeledningstalet för den specifika geologin med hjälp av ett termiskt responstest för att bättre dimensionera anläggningen.

Vi har pumpproblem/vi får lite vatten, vad beror det på?

Det finns inte ett svar för alla tillfällen då man plötsligt får lite vatten från brunnen, men där finns några saker som det kan bero på.

Har man mycket järn och mangan i brunnen, är det sannolikt att detta över tid har slammat igen brunnen och vattnet kan inte ta sig fram i de tunna sprickorna och porerna. Detta åtgärdar man lättast med någon form av brunnsrenovering som till exempel högtrycksspolning.

Finns det mycket salt i brunnen, sänker det livslängden på pumpen, men pumpen kan så klart också gå sönder av normalt slitage. Observera att pumpen kan fungera, men leverera betydligt mindre vatten om den är defekt.