Loading...

Vattenfilter

HP Borrningars motto är ”Livskvalité genom rent vatten”. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men det är trots det svårt att komma över dricksvatten med god kvalité. Oftast går det emellertid att rena vattnet med ett vattenfilter. Vi hjälper er till ett bra vatten!

Vattenanalys

Första steget i att säkerställa rent vatten, är insikten om förhöjda halter av något ämne i vattnet. Vanligast i Skåne är mycket järn och mangan, men det kan också vara salt eller uran i vattnet. HP Borrningar ligger i framkant gällande analyser av vatten och utför alla typer av analyser. Förutom ett brett kunnande hos personalen, har vi även omfattande utrustning för vattenanalys på Vattenhuset i Klippan. För avancerade analyser som bakterietillväxt eller radonhalter, har vi ett nära samarbete med ett ackrediterat laboratorium. Läs gärna mer hos oss om vattenprov.

Efter erhållet analysresultat får man tolka värdena för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Vi har koll på de olika gränsvärdena för dricksvatten, djurhushållning och annan verksamhet. Kontakta oss för att tolka ert resultat!

Vattenfilter

När man har säkerställt vad man har förhöjd halt av, går det att välja lämpligt vattenfilter. Vi tittar på era förutsättningar gällande ert behov och hur fastigheten ser ut när vi rekommenderar ett visst filter. Självklart lämnar vi reningsgaranti på våra filterinstallationer. Fråga oss, så berättar vi mer!

Vi tillhandahåller vattenfilter från de ledande fabrikaten och har ett stort lager för snabb leverans och installation. Hos oss har vi filter som passar allt från den lilla fritidsstugan till kommuner med höga krav på kvalité och tillförlitlighet. Oavsett hur dina förutsättningar ser ut, hoppas vi kunna tillgodose ditt behov av vattenrening för att leverera livskvalité genom rent vatten.

Hör av er till oss, så berättar vi mer!