Lyckeby stärkelsefabrik

Lyckeby Starch utvinner stärkelse ur potatis och under högsäsong går det åt stora mängder vatten för att tvätta potatisen från jord och utvinna stärkelse från fruktsaften. Vatten är därför en viktig resurs för Lyckebys verksamhet, under högsäsong förbrukas cirka 2000m3/ dygn.
Tidigare tog fabriken sitt vatten ur två brunnar där den äldre, uppförd 1965, halverat sin kapacitet sen uppförandet. Då en ny vattendom 2016 medgav ett större uttag av vatten beslutade företaget att investera i ytterligare råvattenkapacitet i enlighet med företagets strategi om ökade volymer och förädlingsgrad.

För hjälp med utvärdering av bästa placeringen tog Lyckeby kontakt med Carl Andersson (Vatten-Calle) och Ove Gustafsson. De har i över 50 år jobbat tillsammans som rådgivare i vattenfrågor till kommuner, företag och lantbrukare.
HP Borrningar fick uppdraget att utföra 4 provborrningar och sedan de två nya produktionsbrunnarna.
Brunnarna är utformade som formationsfilterbrunnar där delar av filtret är grusat. Genom konstruktionen har vi lyckats optimera uttaget från en begränsad del av formationen och fått ett mycket lyckat resultat.
Tekniken för uttag av vatten i sand och gruslager samt okonsoliderade sedimentära bergarter som i det här fallet, är väldigt kostnadseffektiv.