TRT

Termiskt responstest

För att en anläggning ska fungera optimalt under lång tid måste ett borrhålssystem vara korrekt dimensionerat. Med hjälp av ett termiskt responstest (TRT) kan vi mäta bergets effektiva värmeledningstal, vilket är den faktor som påverkar hur systemet skall dimensioneras.

Ett TRT utförs genom att göra en simulering av en geoenergianläggning. Under simuleringen mäter man hur mycket effekt som går att tillföra berget och med hjälp av detta går det att bestämma bergets effektiva värmeledningstal och hur mycket energi det går att ta ur berget. Det avgör hur mycket energi som går att ta ur berget och i sin tur också hur mycket som behöver borras för att uppnå en viss effekt.

Vi har möjlighet att värma upp till 18kW och övervakning, styrning och insamling av data sker automatiskt över GSM.

För små anläggningar med enstaka borrhål är det oftast enklast att borra någon enstaka meter längre istället för att göra ett termiskt responstest. För stora anläggningar där flera tusen meter ska borras, är det ett måste att göra ett TRT för att kunden ska få en rätt dimensionerad anläggning.