Entreprenadborrning

HP Borrningar har en modern maskinpark och kan utföra alla typer av borrningar; litet och stort. 

Bergvärme och geoenergi blir allt vanligare i vårt samhälle och projekten blir större och större. Vi har en stor maskinpark och kan bemanna större projekt med utbildad och certifierad personal som är vana vid att jobba vid större entreprenader.

Vi är stolta över vårt arbete och lägger ner mycket tid för att slutleverans mot kund ska ha hålla god kvalité och vi visar detta genom att bland annat genomföra VLT-videoinspektion samt rakhetsmätning med FMS-borrhålsavvikelse vid behov. Vi kan även utföra blåsning och stegprovpumpning för att säkerställa brunnens egenskaper och kapacitet.

Vi genomför analyser på vattnet och gör jordprov, samt åtgärdar eventuella föroreningar av grundvattnet med hjälp av filter från ledande leverantörer. HP Borrningar kan utvinna vatten från sand och grus, urberg och sedimentärberg och vi kan borra med hjälp av vatten, luft, mud, stöt och tryck.

Inget jobb är för stort eller för litet för oss.

Kontakta oss gärna angående entreprenadborrning!

Att borra är ett hantverk!