Markarbeten

HP Borrningar besitter maskinpark för små till medelstora markarbeten. När man har borrat brunnen, måste man i de flesta fall dra slangar från brunnen till fastigheten. Det är viktigt att slangar och el hamnar på rätt djup och att anslutningar görs korrekt.

Kontakta oss på info@hpborrningar.se med ditt önskemål.