VLT Videologgning

VLT är utrustning som ursprungligen kommer från oljeindustrin och som gör det möjligt att filma borrhål, som vanligtvis är trånga, mörka och under högt tryck. Det gör att det är svårt att filma dessa.

HP Borrningar har tillsammans med oljeborrindustrin utvecklat VLT för de borrhål som HP Borrningar borrar. Denna teknik ger en mycket god kartläggning och karakterisering av borrhålets egenskaper och klarar arbeten upp till 30 bar. Arbetet kan utföras i utrymmen från 30 mm och uppåt.

Kameradelen, som är roterande (360°) och vinklingsbar (90°), är försedd med avancerad optik och mycket hög ljuskänslighet samt inbyggd bildförstärkare. Vidare, registreras djupet med en centimetersprecision kontinuerligt under loggningsarbetet.

VLT är vanligt vid entreprenadborrning eller vid felsökning av brunn.

 

Filmer

För att se hur det ser ut vid filmning av en brunn, gå över till vår YouTube-sida.