Loading...

Vattenborrning

Trots att det finns enorma tillgångar vatten på jorden, är det enbart 3 procent av det drickbart. Tillgång till bra vatten har i årtusende varit problematiskt att komma över, men genom att borra en brunn på rätt sätt går det att få rent och friskt dricksvatten direkt ur marken. HP Borrningar borrar både stort och smått: vare sig du bara har en sommarstuga med små behov av vatten eller en större lantbrukare med bevattningsbehov, kan vi vara er behjälpliga.

En långvarig brunn

Att borra en brunn för vatten och vattenförsörjning är inte bara att göra ett hål i marken. Placering och borrteknik är avgörande för att få vattenmängd efter de behov du har, även om lokala förutsättningar spelar stor roll både med avseende på mängd och kvalité.

När du anlitar oss på HP Borrningar ingår förutom konsultation, också fysikalisk-kemisk analys och mikrobiologisk analys. De utförs alltid på ackrediterat laboratorium.

Efter avslutad borrning får du ett borrbevis som är ett intyg på att du har höjt värdet på din fastighet. Borrbeviset är även viktigt om det behöver göras framtida arbeten i brunnen, då det innehåller specifik information med avseende på brunnens utförande.

För lite vatten i brunnen

Det finns metoder för att öka vattenmängden från brunnen när den är färdigborrad. En metod är så kallad högtrycksspolning där man trycksätter brunnen för att vidga sprickorna i berget. Metoden är väl beprövad och undersökningar från Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) visar att kapaciteten i brunnen ökar med i snitt 220 liter per timme.

Otjänligt vatten eller dålig vattenkvalité

Vattnet från berget beror till syvende och sist på geologin i marken. Även om man har valt plats med stor omsorg, går det inte att undvika de förutsättningar som finns på platsen. Förhöjda halter av olika mineraler som järn eller mangan är vanligt i Skåne, men går att åtgärda med bra vattenfilter. Vi hjälper er givetvis att välja rätt sorts filter för ert vatten och era behov.

Vattenpump

Vattnet måstepumpar upp från brunnen och in i fastigheten. Att välja rätt vattenpump för de förutsättningar som man har kan vara en djungel. Utbudet av pumpar är stort. Det är viktigt att ta hänsyn till rätt mängd vatten, tryck och elförbrukning. Vi har ett stort lager av de ledande märkena som Grundfos och vi på HP Borrningar hjälper er i valet av rätt pump för just era behov.

Vad kostar det att borra en brunn?

En av de vanligaste frågorna vi får är vad det kostar att borra en brunn. Det enkla svaret är att det beror på en rad olika saker, vilket gör att det är svårt att säga exakt hur mycket kostar. Hur djupt måste man borra innan man når fast berg? Hur ser geologin ut i området? Vissa områden har mycket vatten och andra har mindre, det kommer påverka hur djupt man behöver borra för att tillgodose ditt vattenbehov.

Vilken pump, filter och trycktank du väljer och behöver för ditt behov kommer också påverka den totala kostnaden för vattenborrningen och är svårt att veta innan individuell konsultation. HP Borrningar ger alltid individuella offerter för just det arbete som vi utför hos dig och dina behov. Kontakta oss för gratis offertförslag!

Specialutrustning och kringutrustning

Vi har de resurser och den kunskap som krävs för att bland annat filma gamla och nya brunnar. Vi kan även utföra rakhetsmätningar i brunnar. HP Borrningar har möjlighet att genomföra vattenprover för att kontrollera vattnets kvalité och sätter in de filter som kan vara nödvändiga. Vanligtvis har vattnet renats naturligt när det sjunkit genom marken, men ibland kan vattnet exempelvis ha hög järnhalt som påverkar smak och utseende.

HP Borrningar tar sig an all typ av vattenborrning. Allt från dricksvattenförsörjning för stugor, villor, djurhushållning och kommuner till bevattning för lantbruk och golfbanor.

Kontakta oss gärna angående borrning av vattenbrunn på vattenborrning@hpborrningar.se

Vi hjälper er med att erhålla ert viktigaste livsmedel.

Att bygga en brunn är ett hantverk!