Loading...

Bergvärme

Bergvärme är en form av geoenergi, där geoenergi är det mer breda begreppet som samlar allt gällande mark-, sjö- och bergvärme respektive kyla. Tekniken är väl beprövad och har använts i Sverige sedan 1970-talet, även om tekniken har gått framåt sedan dess. Principen för geoenergi och bergvärme bygger på att använda den värme som solen har lagrat i marken och som är oförändrad året om.

Principen för bergvärme

Årstidernas temperaturväxling beror på jordens lutning mot solen och det gör att det en sommardag är uppemot 50 grader på asfaltens yta, medan det en kall vinterdag kan vara minus 20 grader. Däremot så är temperaturen en bit ner i marken mer stabil och ändrar inte sig med årstiderna.

En normaldag i april, lyser solen på Sveriges yta under 8 timmar. Solstrålningen som då träffar markytan i Sverige motsvarar hela Sveriges årliga energibehov, inklusive transporter. Även om mycket av denna energi reflekteras tillbaka, så lagras enorma mängder energi i marken. I södra Sverige är temperaturen runt 9 grader 40 meter ner i marken. Därefter ökar temperaturen med ungefär 1 grad för var 40:de meter djupare ner i marken. Den temperaturen gör Sverige till en mycket bra plats för bergvärme och geoenergi och synnerligen bra om man dessutom har ett behov av kyla till sin fastighet.

Genom att borra ner i marken går det att pumpa ner en värmeöverföringsvätska som leder upp värmen till marken.  Detta ger en verkningsgrad motsvarande 1:4 för uppvärmning och 1:9 för kyla. Det innebär att för varje krona energi som går in i systemet, så kommer fyra respektive nio kronor ut. Med rätt kompetens, kunnande och högkvalitativa produkter går det att utnyttja bergets värme i princip hur länge som helst, vilket gör bergvärme till en mycket god investering både ekonomiskt och miljömässigt.

Bild från ett större bergvärmeprojekt i Stockholm där HP Borrningar har borrat.

Hur djupt behöver man borra?

Energibehov

Djupet som behövs på brunnen beror på en rad olika faktorer. Hur mycket energi som behövs för att värma eller kyla fastigheten är en av dessa. Om exempelvis värmebehovet är stort behöver man borra djupare, annars riskerar man att kyla ner borrhålet över tid och redan efter ett par år kan verkningsgraden för bergvärmepumpen minska och besparingen likaså. Genom att dimensionera rätt från början, får man en trygg energikälla som håller under många år framöver.

Geologin och bergets karaktär

Bergarten där där man borrar spelar en stor roll. Hur bra berget leder värme inverkar i hur mycket energi som går att ta ur brunnen och berget. Generellt är värmeledningsförmågan bättre i bergarter med mycket kvarts och sämre i sedimentära bergarter. För mindre anläggningar som till villor, går det att använda sig av kartor som visar på vilken geologi som ungefärligen finns i området och anpassa systemet efter det. För större system kan små förändringar i värmeledningsförmåga få en stor effekt på hur djupt och hur många brunnar som man måste borra. Då är det viktigt att kunna bestämma värmeledningsförmågan i berget just där anläggningen ska installeras. Detta görs med hjälp av TRT-utrustning (termiskt responstest). HP Borrningar är en av få aktörer i Sverige med TRT-utrustning för att bestämma värmeledningsförmågan.

När värmeledningsförmågan och energibehovet är känt går det att dimensionera hur stor bergvärmeanläggningen ska vara. Med rätt dimensionering kan brunnen leverera värme under hela brunnens livslängd.

Vad kostar det att borra för bergvärme?

Det är omöjligt att säga hur mycket det kostar att borra innan vi vet era förutsättningar. Det som påverkar kostnaden för investeringen för att borra till bergvärme är bland annat djupet ner till fast berg och hur djupt man behöver borra.

Med hjälp av geologiska kartor och erfarenhet, går det att göra en bedömning över hur djupt man behöver borra för att nå fast berg. Vi kan även hjälpa er att beräkna hur djupt ni behöver borra utifrån det energibehov ni har.

Kontakta oss, så kan vi lämna offert på hur mycket det skulle kosta för att borra för bergvärme i ert fall!

Den tidigaste dokumenterade bilden av bergvärme som vi har kunnat spåra. Från Landskrona 1979.