Nyheter

Tillskott i maskinparken på HP Borrningar

Comaccio 900 GEO på sitt första uppdrag

För att möta efterfrågan på borrning av större dimensioner samt för att effektivare kunna genomföra entreprenadprojekt med lång rördrivning har HP Borrningar investerat i en Comaccio 900 Geo. Efter lång väntan har HP Borrningars nya rigg anlänt till Klippan.

Det känns fantastiskt skönt säger Göran Persson. Maskinen blir ett viktigt tillskott i maskinparken och ger oss nya möjligheter inom både vatten och energiborrningen.

 

Borriggen är köpt via Eurodrilling och har bland annat utrustats med radiostyrning, dubbla klämmor, fällbar rotation mm.

För att serva riggen med rör och material har vi ett växlarflak med kran berättar Jonas Hallberg som är operatör av riggen.

Här kan du se film på riggen när den anländer till Klippan

By |2022-03-29T15:09:44+02:00mars 29th, 2022|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Tillskott i maskinparken på HP Borrningar

Året som gått 2021

Rent vatten och ren energi behöver tryggas oavsett konjunktur eller restriktioner .. ”Vi är tacksamma för att återigen ökat omsättningen för HP Borrningar under 2021” säger Fredrik Olsson projektledare   på  HP Borrningar. Sakta men säkert växer vi inom de olika segment vi är verksamma inom. Vi har t.om hunnit med att göra en rivstart i januari & februari 2022 !

Högtrycksenhet för vattenhammarborrning med rakare djupare borrning. Foto: Göran Persson

Delägda bolag och strategiska samarbeten har under året resulterat i att HP Borrningar och det helägda bolaget Geobatteri AB, använt svensk teknik och kunskap i geo-energiprojekt såväl i USA som Polen! Konceptet med Geobatteri som utförs tillsammans med LKAB Wassara, har en potential att växa när hållbara energilösningar ska byggas runt om i världen. Förutom teknik och kunskap krävs kapital och nätverk för att snabbt bli en aktör att räkna med även i andra länder än Sverige.  ”En svensk företagsmäklare hjälper oss med att bygga lag för att klara kommande utmaningar” säger Tony Jernström ansvarig för HP Borrningars eko-system för delägda bolag.

”Från brunn till mun” lyder en slogan från 70-talet då branschorganisationen för brunnsborrning marknadsförde helhetslösningar för vattenkunder. Förutom själva borrningen hölls kurser i pumpteknik, pumpdimensionering, vattenkemi, vattenrening. För att klara av att leverera helheten har, förutom egna utökade resurser,  många samarbeten byggts upp med lokala rör installatörer, gräventreprenörer och elektriker.  ”Det är tryggt för kunden att köpa helheten” säger Niklas Brink arbetsledare på installationer av pumpar och vattenanläggningar.

Borrning för vatten till ett nybygge föregås av förstudie med kontroll geologi. Kunden har beställt vatten i kran.

 

Niklas Brink inför leverans av lågvattenreservoar till Uggleboda camping. Foto: Göran Persson

Undersökningsborrning -vatten/energi/miljö

Efter avslutad vattenborrning erhåller kunden dokumentation gällande bl.a geologi, vattentillrinning, dimension, grundvattennivå, fältanalys kvalitet mm. En vattenanalys tas när vattnet stabiliserats efter viss tids pumpning. Metodiken för borrning och provtagning är snarlik när det utförs undersökningsborrning för både vattenuttag samt värme/kyla uttag och lagring.  Fokus på vilka parametrar som söks styr vilken borrmetod  som väljs. Kraftringen projekterar sitt tredje närvärmeverk i Hjärup där HP Borrningar har utfört undersökningsborrning för kommande produktionsanläggning. ”Värden på energiuttag och lagring håller på att analyseras och det ser bra ut för fullskaleprojekt” säger Jon Svärd Kraftringen.

 

Bartek Malysa är stolt över att ingå i en landstäckande branshorganisation när det gäller att mobilisera resurser. Svensk teknik & kunskap har goda förutsättningar att bli nästa stora svenska exportvara.

Över 100 års samlad anställning på HP Borrningar. Foto: Daniela HP Borrningar

25 år på HP Borrningar

I samband med årets julbord firades att både Patrik Fernbrant och Peter Ljung varit anställda mer än 25år på HP Borrningar.  ”Helt fantastiskt med kollegor som finns där i vått och torrt. Många samlade meriter kan skrivas in i historieböckerna på projekt som Patrik och Peter varit delaktiga i” säger Tony Jernström.

Enskilt avlopp

Efterfrågan på lösningar för enskilt avlopp ökar i takten med att allt fler anläggningar döms ut. Vi utför fler och fler anläggningar för varje år som går vilket förra året ledde till en investering i ny grävmaskin. ”Vi erbjuder kunden en helhetslösning där vi är noga med förundersökning av bland annat geologin för att kunna leverera en hållbar lösning för både kund och natur” säger Fredrik Lund

 

Installation av reningsverk för enskilt avlopp

Youtube

Vi har sedan ett par år tillbaka instruktionsfilmer på Youtube där vi bland annat förklarar hur man justerar luftkudden i sin hydrofortank. Filmerna är populära och antalet visningar ökar för varje dag.

Klicka på bilden för att komma till vår Youtube kanal.

By |2022-03-04T12:58:14+01:00mars 4th, 2022|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Året som gått 2021

Geoenergi i Polen

Provborrning för Geoenergi till sjukhus i Sieradz

Energy Machines, LKAB Wassara, HP Borrningar och SVEA provborrar i Sieradz. 

Under våren och sommaren har Energy Machines tillsammans med LKAB Wassara, HP Borrningar och SVEA gjort undersökningsborrningar till ett stort sjukhus i Sieradz, som ligger i centrala Polen. Tanken är att sjukhuset skall värmas och kylas med geoenergi och stå som råmodell för energiomställningen i Polen

  • Tillståndsprocessen men också naturligtvis geologin för denna typ av projekt skiljer sig åt mot den svenska, säger Rafal Malysa som är projektledare och delägare på SVEA. Andelen geoenergi är naturligtvis betydligt mindre i Polen idag. Dock är man mycket intresserad av vår teknik när man nu som land ska fasa ut den tidigare stora energikällan kol. Jag har arbetat på HP borrningar och i Sverige i snart 10 år, men kommer flytta hem till Rzeszow där HP och SVEA tar marknadsandelar och växer som företag. Polska företag gillar att Svensk-polska företag transfererar ”know-how” till en starkt växande ekonomi.
  • Ett antal borrhål ska TRT mätas i projektet, säger John Olsson på HP Borrningar. Ett land till att sätta på kartan utöver Sverige, Norge och Danmark för oss.
By |2021-08-06T08:08:48+02:00augusti 6th, 2021|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Geoenergi i Polen

Lantbruksnytt

Lantbruksnytt besökte Lilla Klåveröd för att prata om energilösningar

De flesta av våra kunder kommer till oss genom goda vitsord och rekommendationer, så vi är inte så vana att göra reklam för oss själva. Men senaste veckorna har vi uppmärksammats både i Lantbruksnytt och lokalpressen, och det passar ju bra när vi nu satsar på att växa ytterligare!

Se inslaget i Lantbruksnytt här:

https://lantbruksnytt.se/tv/program/2021-05-12/

 

By |2021-05-28T14:02:11+02:00maj 28th, 2021|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Lantbruksnytt

Ny VD i Borrföretagen

Pär Malmborg

Tony Jernström, styrelsemedlem i Borrföretagen samt nye vd´n i Borrföretagen Pär Malmborg på studiebesök hos HP Borrningar i Klippan. Båda med erfarenheter från olje- och gasborrningsindustrin vilket kommer väl till pass i den resa som görs mot förnybar geoenergi. Foto: Göran Persson

Vi hälsar Pär Malmborg välkommen som ny vd för vår branschorganisation Borrföretagen.  Tony & Göran med personal hade nöjet att få träffa Pär Malmborg på sitt studiebesök i Klippan på HP Borrningar. Dagen till ära tilldelades dispens för att ha de spritade händerna i fickorna, då temperaturen gick under -5 grader. Pär som ursprungligen kommer från Skåne, bor idag i Älvsjö och kommer att utgå ifrån Stockholmskontoret.  Vi tackar för ett mycket trevligt möte och kan även konstatera att webbmöte, där Pär och övriga i Borrföretagens organisation och styrelse sände live från Lundkontoret, blev lyckat.  Med Pärs geologiska bakgrund och med erfarenheter från olika delar av världen kommer en viktig pusselbit på plats i den nya branschorganisationen Borrföretagen.

”Jag vill fortsätta arbetet med att göra branschen mer synlig för politiker och allmänhet och visa hur viktig den är” säger Pär Malmborg.

Läs artikel om Pär  i Borrsvängen (sida 6):

https://xn--borrsvngen-v5a.se/wp-content/uploads/2020/12/BS-4-2020-webb.pdf

By |2021-02-15T07:45:40+01:00februari 15th, 2021|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Ny VD i Borrföretagen

2020 – året som gått!

2020 – Året som gått!

Teams, Zoom och Skype har använts flitigt av HP Borrningars medarbetare under året 2020 där digitala möten ökade markant i antal pga ett elakt virus som presenterade sig i början på året.

”Vi är tacksamma för att verksamheten kunnat hålla igång under året. Mycket tack vare att vi mestadels är verksamma utomhus samt att vårt kundregister har en bred spridning” säger Tony Jernström VD på HP Borrningar. Vi är ett litet flexibelt företag med stora resurser.

Förutom de ca 200st enskilda vattentäkterna och ca 300st energiborrningar  HP Borrningar producerat under 2020 har vi bl.a fått förtroendet att utföra ca 15st undersökningsborrningar för kommunal vattenförsörjning åt beställaren LBVA Laholmsbuktens Vatten & Avlopp (Halmstad och Laholms kommuner).
”Noggrann borrning i känslig miljö kräver erfarenhet och en god dialog  mellan borrentreprenör, konsult och beställare, något som fungerat väl med HP Borrningar och LBVAsäger Anders Blom ansvarig hydrogeolog i projektet från Sweco Environment.

Nivåmätning av grundvattennivå efter avslutad borrning vid LBVA undersökningsborrning. Foto Göran Persson

Vet du var ditt kranvatten kommer ifrån?

Ellen Rikte, som studerar miljövetenskap på Lunds universitet, har ett genuint intresse för vatten. I hennes examensarbete ”Vattenkommunikation, spårbarhet dricksvatten och aktörer i branschen” kan vi läsa om spårbarhet på var vårt dricksvatten kommer ifrån samt vilka aktörer som arbetar med vatten. Årligen handleder HP Borrningar examensarbete med fokus på vatten och energifrågor. Vi tackar Ellen för ett väl genomfört arbete.

Flera proffsanvändare av vattentjänster har varit involverade i projektet, bl.a. Laholmsbuktens Vatten och Avlopp. ” Vi har som målsättning att arbeta vidare med spårbarheten av vatten för att på ett enkelt sätt  åskådliggöra var vattnet som tappas i kran kommer ifrån” säger miljö- och processingengör My Olausson på Laholmsbuktens VA.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är en av aktörerna som intervjuats i examensarbetet. NSVA bildades 2009 och ägs idag till lika delar av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. HP Borrningar har under det gångna året utfört kompletteringsborrning för uttag av vatten till kommunalt vatten. ”Ex. Planering och utförande har fungerat till full belåtenhet tillsammans med HP Borrningar” säger Fredrik Björkman på WSP Group som varit ansvarig hydrogeolog på projektet.

Fredrik Björkman hydrogeolog på WSP Group, kontrollerar uppborrat material vid borrning för kommunalt vattenuttag. Foto Göran Persson

Brunnsrekonditionering

Förr eller senare krävs underhåll på borrade brunnar. Minskad tillrinning kan bero på igensättning eller förändring i vattenkvalitet. HP Borrningar har utfört brunnsrekonditioneringar till Ängelholms Kommun filterbrunnar under hösten 2020.  ”Ett sant nöje att samarbeta med HP Borrningar” säger Mattias Thomasson på Convat / Puls Underhållsservice som varit delaktigt i utförandet tillsammans med John Olsson projektledare på HP Borrningar.

Undersökningsborrning SGU

Provtagning och paketering av jord och bergprover av Tonie Segelsson HP Borrningar. Foto Göran Persson

Under de senare åren har SGU utfört helikopterflygningar för mätning och kartläggning av grundvattenresurser. HP Borrningar har varit involverade i efterföljande undersökningsborrning där referenser ska översättas från mätvärde till verkligt resulat. ”Som brunnsborrare är det väldigt inspirerande och lärorikt att vara delaktig i projektet som började på Öland för några år sedan och just nu pågår i Skåne och Blekinge” säger Göran Persson projektledare från HP Borrningar.

Läs mer om Ölandsprojektet på: http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm145-rapport.pdf

Mättekniken och dess tolkning kan användas för att kartera övergångar mellan bergarter med olika värmeledningsegenskaper. I samband med provborrning för uttag och lagring av energi samkörs geologisk information mellan flygmätning och verkligt utfall med efterföljande termisk mätning. En positiv synergieffekt mellan undersökningsborrning för vatten och energi. ”Bra för projektet och vidare uppföljning” säger Jon Svärd projektledare hos beställaren Kraftringen. Norr om Lund pågår ett närvärmeprojekt baserat på geoenergi med Kraftringen. ”Vi har i nuläget utfört ca 90% av borrningen. Uppdragets totala omfattning innebär strax över 10600 m borrning fördelat på 305 m djupa energibrunnar” säger projektledaren Patrik Fernbrant.

 

Bevattningsborrning med 6×6 hjulsdriven lastbilsmonterad borrigg. Foto Göran Persson

Bevattning av grödor

Den bördiga skånska åkermarken har under de senaste åren fått mindre nederbörd samtidigt som odlingssäsongen har tenderat att bli längre. Genom att borra och ta upp grundvatten kan behovet till grödorna tillgodoses, när geologin & hydrogeologin tillåter uttag av vatten. HP Borrningar ha möjlighet att utföra borrning till de flesta behoven för uttag av vatten och energi.

Tyvärr blev den årliga lantbruksmässan på Borgeby inställd, men HP Borrningar har haft möjlighet till besök i fält för intresserade i mindre grupper. Vi rekommenderar regnkappa eller paraply vid besök!

Peter Ljung vid Boozt anläggning i Varalöv i samband med geoenergiborrning. Foto Göran Persson

Geoenergi till kommersiella fastigheter

HP Borrningar har under det senaste året utfört borrning till Biltemas anläggningar där det under de senaste åren utförts över 40 st geoenergianläggningar från Malmö i söder till Hudiksvall i norr. Även lagerlokaler för näthandel är intressanta användare av förnybar geoenergi. Boozts nya distributionslokal i Varalöv har valt geoenergi med HP Borrningar som borrentreprenör. Redan tidigare har kunden fått installerat solceller, på taket av intilliggande fastighet, av HP Borrningars partnerbolag.

HP borrningar fortsätter att försöka ”leva som vi lär” kring övriga förnyelsebara energilösningar och har under året installerat sin 3:e egna solcellsanläggning och har nu drygt 30 KWp installerad egenproduktion av el att ladda i våra elbilar (https://www.hpborrningar.se/2020/03/40-000-mil-pa-el/ och https://www.hpborrningar.se/2016/10/solpaneler-pa-hp-borrningars-lokaler-i-klippan/) Allt för att bidra till södra Sveriges elförsörjning.

På den administrativa sidan har bolaget under 2020 uppdaterat våra tidrapporteringssystem och blivit lite digitala till

Kristallkulan visar fortsatt behov av rent vatten och ren energi även 2021 och framöver. Tack till alla medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

By |2021-01-21T19:41:00+01:00januari 21st, 2021|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för 2020 – året som gått!

Olle Henning har gått ur tiden

De båda kompisarna Olle Henning (till höger) och Yngve Persson startade HP Borrningar AB 1959. Här stoltserar de framför sin första rigg.

Vi har nåtts av det tragiska beskedet att Olle Henning, en av grundarna till HP Borrningar, har gått ur tiden.
Olle Henning och Yngve Persson startade företaget 1959, och de var kompanjoner fram till 70-talet då Olle tog över sina föräldrars lantbruk.

Olle och Yngve var goda vänner genom livet, vi skickar våra varmaste tankar till Olles familj.
Olles och Yngves minne lever vidare.

Vila i frid

By |2021-01-18T08:00:15+01:00januari 18th, 2021|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Olle Henning har gått ur tiden

HP Borrningar och LKAB Wassara samarbetar kring utveckling av geoenergibranschen

Fredrik, Maria och Stefan studerar den geologiska kartan under borrningen.

Fredrik Olsson som är projektledare för en provborrning i centrala Skåne, berättar att HP Borrningar har fått förtroendet att undersöka möjligheterna för ett borrhållslager. I vissa delar av Skåne är geologin känd och man har referensbrunnar i eget och/eller SGU’s brunnsarkiv att tillgå. I vissa delar är det lite magrare med information – så är fallet här, även om tillgängliga indikatorer visar på goda möjligheter. Om man då funderar på att anlägga ett större geoenergiprojekt är det alltid bra att provborra. Provborrning om den utförs genomtänkt och metodiskt kan ge svar på många parametrar som är viktiga inför ett större beslut.

Stefan Swartling från LKAB Wassara (HP’s partner i projektet) berättar att det först och främst är viktigt att utröna om det är möjligt att till en rimlig kostnad borra i en okänd geologi. Man vill få information så att projekteringsledaren kan välja rätt borrmetod vid en eventuell produktion av ett borrhållslager.

Maria Josefsson, LKAB Wassara,  fyller i att det dessutom är viktigt att ge svar på frågor till dimensioneringen tex vilka termiska egenskaper har geologin på tilltänkt plats.

– HP Borrningar och Wassara har en lång historia tillsammans ända tillbaks till 1997 då HP skaffade sin första vattenhammarutrustning. De senaste åren har samarbetet gått från kund-leverantör relation till mer affärs samarbete i olika uppdrag, forskningsprojekt och entreprenaduppdrag berättar Tony Jernström HP Borrningar.

Bägge bolagen strävar efter kunskapsinsamling vid borrningen, att ta fram förbättrade tekniker och rutiner samt ha helheten i projekten, då ett stort geoenergiprojekt består av så mycket mer än bara borrhål. Tidigare i år hjälptes man åt när ett stort projekt byggdes till Boozt. Till denna fastighet hade dessutom HP Borrningars partnerbolag Skånska Energilösningar tidigare levererat en stor solcellsanläggning på 254 kWp. Berg + Sol = Sant 🙂

By |2020-11-27T09:34:47+01:00november 27th, 2020|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för HP Borrningar och LKAB Wassara samarbetar kring utveckling av geoenergibranschen

Borrning på Gekås Ullared

En av borriggarna som ska användas i projektet kommer precis från Krakow i Polen och görs nu klar för transport till FBG och Ullared.

HP Borrningar har återigen fått förtroendet av Falkenbergs Värmeteknik AB och kommer att borra ett femte geoenergilager till Gekås i Ullared.

Trots pandemin har efterfrågan på våra tjänster varit hög under året, då världens andra stora utmaning fortfarande är hållbarhet och förnyelsebar energi.

-Det är kul att återigen arbeta med våra borrarkompisar från syd, säger Christoffer Jönsson, delägare till Falkenbergs Värmeteknik AB. Denna gång ska vi bygga en anläggning där 180 kW installerad värmepumpseffekt hämtar energi från ett kollektorsystem med cirka 4000 meter aktiv borrhållslängd .

Martin Svensson som också är delägare och hjälper Christoffer i projektet, intygar att samarbetet mellan bolagen först och främst är professionellt, men att företagskulturerna, personkemin och god kamratanda gör att man tillsammans hittar lösningar som är till gagn för kunden genom utmaningarna som alltid infinner sig i ett stort projekt”

Patrik Fernbrant som är arbetsledare för borrningen har denna gång samlat hela HP-Gruppen med systerbolagen SVEA Construction och MBE Brunnsborrning AB för att genomföra borrningarna på mest effektiva och bästa sätt.

By |2020-11-09T14:22:25+01:00november 9th, 2020|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Borrning på Gekås Ullared

Fiske på Karlsfälts Gård

 

På Karlsfälts Gård utanför Ystad har det sedan 1820 bedrivits jordbruk. Gården omfattar idag ca 700 hektar mark där det bland annat odlas betor, raps, viltklöver, vete, korn, lin, ärtor och rödsvingel. Det bedrivs också högkvalitativ djurhållning med grisar kor och får. Gården lägger stor vikt på hållbarhet och att djuren skall ha det bra med filosofin att djur, natur och människor ska leva i symbios.

2015 borrade HP Borrningar en bevattningsbrunn till Karlsfälts Gård. Efter borrningen hjälpte vi till att provpumpa brunnen som visade sig ha väldigt bra kapacitet. Ett bevattningsföretag tog sedan vid och byggde gårdens bevattningsanläggning. Anläggningen har sedan dess inte fungerat tillfredsställande och därför anlitade Karlsfälts Gård Östorps Bevattning för att felsöka och få anläggningen i drift. Det visade sig bland annat att sänkpumpen var slarvigt monterad och lossnade ur sina gängor när den startades upp.

HP Borrningar fick i uppdrag att försöka rädda pumpen ur brunnen och montera tillbaka den på ett korrekt sätt. Ovandelen på stigarrören fanns på ca 24,5m. Resultatet ser ni på filmen!

Vi tackar Karlsfälts Gård och Östorps bevattning för ett gott samarbete!

By |2020-09-08T15:44:38+02:00maj 20th, 2020|Företagsnytt|Kommentarer inaktiverade för Fiske på Karlsfälts Gård