Loading...

Vattenpump

Att välja rätt vattenpump kan vara krångligt då utbudet ofta är enormt. Rent generellt finns där två saker att ta hänsyn till; vattentryck och vattenmängd. Vattentrycket är vilket tryck pumpen klarar av att pumpa vattnet med. Ju djupare pumpen sitter, desto högre tryck måste pumpen klara av. Vattenmängden är den mängd vatten som man behöver under en viss tid.

Andra saker att beakta är elförbrukning, vilken kringutrustning som man har i dagsläget och hur behovet ser ut i det enskilda fallet.

Exempelvis kan det vid en nyinstallation löna sig att köpa en varvtalstyrd pump, där behovet av buffert är minimalt och där elförbrukningen generellt sett är lägre.

Vi erbjuder alltid konsultation innan köp hos oss för att säkerställa att du får rätt pump för ditt behov.