HP Borrningar startade verksamheten i Hallaröd, Norra Frosta Kommun 1959. Några år senare flyttades verksamheten till Klippan, där vi än idag har vårt säte.

Idag är HP Borrningar den största brunnsborrningsfirman i Skåne och utför flest borrbrunnar i vårt landskap. Vi är dessutom ledande inom kvalitétssäkring av både vattenbrunnar och geoenergibrunnar där vi är noga med dokumentation av arbete samt utförande av tester som termiskt responstest (TRT).

Några av våra största kunder har varit IKEA, Biltema och Banverket i Hallandsåsprojektet.

Vi var först i Skåne med:

            Branschansluta företaget – Avanti (1973)
            Kostnadsgaranti på vattenbrunnar
            Typgodkänd vattenbrunn (1990)
            Filmning & rakhetsmätning av borrhål
            Personcertifikat från SITAC/SGU (2004)