Bergvärme i Landskrona redan 1979

Den tidigaste dokumenterade bilden av geoenergiborrning som vi har kunnat spåra. Från Landskrona 1979.