Rent vatten och ren energi behöver tryggas oavsett konjunktur eller restriktioner .. ”Vi är tacksamma för att återigen ökat omsättningen för HP Borrningar under 2021” säger Fredrik Olsson projektledare   på  HP Borrningar. Sakta men säkert växer vi inom de olika segment vi är verksamma inom. Vi har t.om hunnit med att göra en rivstart i januari & februari 2022 !

Högtrycksenhet för vattenhammarborrning med rakare djupare borrning. Foto: Göran Persson

Delägda bolag och strategiska samarbeten har under året resulterat i att HP Borrningar och det helägda bolaget Geobatteri AB, använt svensk teknik och kunskap i geo-energiprojekt såväl i USA som Polen! Konceptet med Geobatteri som utförs tillsammans med LKAB Wassara, har en potential att växa när hållbara energilösningar ska byggas runt om i världen. Förutom teknik och kunskap krävs kapital och nätverk för att snabbt bli en aktör att räkna med även i andra länder än Sverige.  ”En svensk företagsmäklare hjälper oss med att bygga lag för att klara kommande utmaningar” säger Tony Jernström ansvarig för HP Borrningars eko-system för delägda bolag.

”Från brunn till mun” lyder en slogan från 70-talet då branschorganisationen för brunnsborrning marknadsförde helhetslösningar för vattenkunder. Förutom själva borrningen hölls kurser i pumpteknik, pumpdimensionering, vattenkemi, vattenrening. För att klara av att leverera helheten har, förutom egna utökade resurser,  många samarbeten byggts upp med lokala rör installatörer, gräventreprenörer och elektriker.  ”Det är tryggt för kunden att köpa helheten” säger Niklas Brink arbetsledare på installationer av pumpar och vattenanläggningar.

Borrning för vatten till ett nybygge föregås av förstudie med kontroll geologi. Kunden har beställt vatten i kran.

 

Niklas Brink inför leverans av lågvattenreservoar till Uggleboda camping. Foto: Göran Persson

Undersökningsborrning -vatten/energi/miljö

Efter avslutad vattenborrning erhåller kunden dokumentation gällande bl.a geologi, vattentillrinning, dimension, grundvattennivå, fältanalys kvalitet mm. En vattenanalys tas när vattnet stabiliserats efter viss tids pumpning. Metodiken för borrning och provtagning är snarlik när det utförs undersökningsborrning för både vattenuttag samt värme/kyla uttag och lagring.  Fokus på vilka parametrar som söks styr vilken borrmetod  som väljs. Kraftringen projekterar sitt tredje närvärmeverk i Hjärup där HP Borrningar har utfört undersökningsborrning för kommande produktionsanläggning. ”Värden på energiuttag och lagring håller på att analyseras och det ser bra ut för fullskaleprojekt” säger Jon Svärd Kraftringen.

 

Bartek Malysa är stolt över att ingå i en landstäckande branshorganisation när det gäller att mobilisera resurser. Svensk teknik & kunskap har goda förutsättningar att bli nästa stora svenska exportvara.

Över 100 års samlad anställning på HP Borrningar. Foto: Daniela HP Borrningar

25 år på HP Borrningar

I samband med årets julbord firades att både Patrik Fernbrant och Peter Ljung varit anställda mer än 25år på HP Borrningar.  ”Helt fantastiskt med kollegor som finns där i vått och torrt. Många samlade meriter kan skrivas in i historieböckerna på projekt som Patrik och Peter varit delaktiga i” säger Tony Jernström.

Enskilt avlopp

Efterfrågan på lösningar för enskilt avlopp ökar i takten med att allt fler anläggningar döms ut. Vi utför fler och fler anläggningar för varje år som går vilket förra året ledde till en investering i ny grävmaskin. ”Vi erbjuder kunden en helhetslösning där vi är noga med förundersökning av bland annat geologin för att kunna leverera en hållbar lösning för både kund och natur” säger Fredrik Lund

 

Installation av reningsverk för enskilt avlopp

Youtube

Vi har sedan ett par år tillbaka instruktionsfilmer på Youtube där vi bland annat förklarar hur man justerar luftkudden i sin hydrofortank. Filmerna är populära och antalet visningar ökar för varje dag.

Klicka på bilden för att komma till vår Youtube kanal.