2020 – Året som gått!

Teams, Zoom och Skype har använts flitigt av HP Borrningars medarbetare under året 2020 där digitala möten ökade markant i antal pga ett elakt virus som presenterade sig i början på året.

”Vi är tacksamma för att verksamheten kunnat hålla igång under året. Mycket tack vare att vi mestadels är verksamma utomhus samt att vårt kundregister har en bred spridning” säger Tony Jernström VD på HP Borrningar. Vi är ett litet flexibelt företag med stora resurser.

Förutom de ca 200st enskilda vattentäkterna och ca 300st energiborrningar  HP Borrningar producerat under 2020 har vi bl.a fått förtroendet att utföra ca 15st undersökningsborrningar för kommunal vattenförsörjning åt beställaren LBVA Laholmsbuktens Vatten & Avlopp (Halmstad och Laholms kommuner).
”Noggrann borrning i känslig miljö kräver erfarenhet och en god dialog  mellan borrentreprenör, konsult och beställare, något som fungerat väl med HP Borrningar och LBVAsäger Anders Blom ansvarig hydrogeolog i projektet från Sweco Environment.

Nivåmätning av grundvattennivå efter avslutad borrning vid LBVA undersökningsborrning. Foto Göran Persson

Vet du var ditt kranvatten kommer ifrån?

Ellen Rikte, som studerar miljövetenskap på Lunds universitet, har ett genuint intresse för vatten. I hennes examensarbete ”Vattenkommunikation, spårbarhet dricksvatten och aktörer i branschen” kan vi läsa om spårbarhet på var vårt dricksvatten kommer ifrån samt vilka aktörer som arbetar med vatten. Årligen handleder HP Borrningar examensarbete med fokus på vatten och energifrågor. Vi tackar Ellen för ett väl genomfört arbete.

Flera proffsanvändare av vattentjänster har varit involverade i projektet, bl.a. Laholmsbuktens Vatten och Avlopp. ” Vi har som målsättning att arbeta vidare med spårbarheten av vatten för att på ett enkelt sätt  åskådliggöra var vattnet som tappas i kran kommer ifrån” säger miljö- och processingengör My Olausson på Laholmsbuktens VA.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är en av aktörerna som intervjuats i examensarbetet. NSVA bildades 2009 och ägs idag till lika delar av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. HP Borrningar har under det gångna året utfört kompletteringsborrning för uttag av vatten till kommunalt vatten. ”Ex. Planering och utförande har fungerat till full belåtenhet tillsammans med HP Borrningar” säger Fredrik Björkman på WSP Group som varit ansvarig hydrogeolog på projektet.

Fredrik Björkman hydrogeolog på WSP Group, kontrollerar uppborrat material vid borrning för kommunalt vattenuttag. Foto Göran Persson

Brunnsrekonditionering

Förr eller senare krävs underhåll på borrade brunnar. Minskad tillrinning kan bero på igensättning eller förändring i vattenkvalitet. HP Borrningar har utfört brunnsrekonditioneringar till Ängelholms Kommun filterbrunnar under hösten 2020.  ”Ett sant nöje att samarbeta med HP Borrningar” säger Mattias Thomasson på Convat / Puls Underhållsservice som varit delaktigt i utförandet tillsammans med John Olsson projektledare på HP Borrningar.

Undersökningsborrning SGU

Provtagning och paketering av jord och bergprover av Tonie Segelsson HP Borrningar. Foto Göran Persson

Under de senare åren har SGU utfört helikopterflygningar för mätning och kartläggning av grundvattenresurser. HP Borrningar har varit involverade i efterföljande undersökningsborrning där referenser ska översättas från mätvärde till verkligt resulat. ”Som brunnsborrare är det väldigt inspirerande och lärorikt att vara delaktig i projektet som började på Öland för några år sedan och just nu pågår i Skåne och Blekinge” säger Göran Persson projektledare från HP Borrningar.

Läs mer om Ölandsprojektet på: http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm145-rapport.pdf

Mättekniken och dess tolkning kan användas för att kartera övergångar mellan bergarter med olika värmeledningsegenskaper. I samband med provborrning för uttag och lagring av energi samkörs geologisk information mellan flygmätning och verkligt utfall med efterföljande termisk mätning. En positiv synergieffekt mellan undersökningsborrning för vatten och energi. ”Bra för projektet och vidare uppföljning” säger Jon Svärd projektledare hos beställaren Kraftringen. Norr om Lund pågår ett närvärmeprojekt baserat på geoenergi med Kraftringen. ”Vi har i nuläget utfört ca 90% av borrningen. Uppdragets totala omfattning innebär strax över 10600 m borrning fördelat på 305 m djupa energibrunnar” säger projektledaren Patrik Fernbrant.

 

Bevattningsborrning med 6×6 hjulsdriven lastbilsmonterad borrigg. Foto Göran Persson

Bevattning av grödor

Den bördiga skånska åkermarken har under de senaste åren fått mindre nederbörd samtidigt som odlingssäsongen har tenderat att bli längre. Genom att borra och ta upp grundvatten kan behovet till grödorna tillgodoses, när geologin & hydrogeologin tillåter uttag av vatten. HP Borrningar ha möjlighet att utföra borrning till de flesta behoven för uttag av vatten och energi.

Tyvärr blev den årliga lantbruksmässan på Borgeby inställd, men HP Borrningar har haft möjlighet till besök i fält för intresserade i mindre grupper. Vi rekommenderar regnkappa eller paraply vid besök!

Peter Ljung vid Boozt anläggning i Varalöv i samband med geoenergiborrning. Foto Göran Persson

Geoenergi till kommersiella fastigheter

HP Borrningar har under det senaste året utfört borrning till Biltemas anläggningar där det under de senaste åren utförts över 40 st geoenergianläggningar från Malmö i söder till Hudiksvall i norr. Även lagerlokaler för näthandel är intressanta användare av förnybar geoenergi. Boozts nya distributionslokal i Varalöv har valt geoenergi med HP Borrningar som borrentreprenör. Redan tidigare har kunden fått installerat solceller, på taket av intilliggande fastighet, av HP Borrningars partnerbolag.

HP borrningar fortsätter att försöka ”leva som vi lär” kring övriga förnyelsebara energilösningar och har under året installerat sin 3:e egna solcellsanläggning och har nu drygt 30 KWp installerad egenproduktion av el att ladda i våra elbilar (https://www.hpborrningar.se/2020/03/40-000-mil-pa-el/ och https://www.hpborrningar.se/2016/10/solpaneler-pa-hp-borrningars-lokaler-i-klippan/) Allt för att bidra till södra Sveriges elförsörjning.

På den administrativa sidan har bolaget under 2020 uppdaterat våra tidrapporteringssystem och blivit lite digitala till

Kristallkulan visar fortsatt behov av rent vatten och ren energi även 2021 och framöver. Tack till alla medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.