Fredrik, Maria och Stefan studerar den geologiska kartan under borrningen.

Fredrik Olsson som är projektledare för en provborrning i centrala Skåne, berättar att HP Borrningar har fått förtroendet att undersöka möjligheterna för ett borrhållslager. I vissa delar av Skåne är geologin känd och man har referensbrunnar i eget och/eller SGU’s brunnsarkiv att tillgå. I vissa delar är det lite magrare med information – så är fallet här, även om tillgängliga indikatorer visar på goda möjligheter. Om man då funderar på att anlägga ett större geoenergiprojekt är det alltid bra att provborra. Provborrning om den utförs genomtänkt och metodiskt kan ge svar på många parametrar som är viktiga inför ett större beslut.

Stefan Swartling från LKAB Wassara (HP’s partner i projektet) berättar att det först och främst är viktigt att utröna om det är möjligt att till en rimlig kostnad borra i en okänd geologi. Man vill få information så att projekteringsledaren kan välja rätt borrmetod vid en eventuell produktion av ett borrhållslager.

Maria Josefsson, LKAB Wassara,  fyller i att det dessutom är viktigt att ge svar på frågor till dimensioneringen tex vilka termiska egenskaper har geologin på tilltänkt plats.

– HP Borrningar och Wassara har en lång historia tillsammans ända tillbaks till 1997 då HP skaffade sin första vattenhammarutrustning. De senaste åren har samarbetet gått från kund-leverantör relation till mer affärs samarbete i olika uppdrag, forskningsprojekt och entreprenaduppdrag berättar Tony Jernström HP Borrningar.

Bägge bolagen strävar efter kunskapsinsamling vid borrningen, att ta fram förbättrade tekniker och rutiner samt ha helheten i projekten, då ett stort geoenergiprojekt består av så mycket mer än bara borrhål. Tidigare i år hjälptes man åt när ett stort projekt byggdes till Boozt. Till denna fastighet hade dessutom HP Borrningars partnerbolag Skånska Energilösningar tidigare levererat en stor solcellsanläggning på 254 kWp. Berg + Sol = Sant 🙂