På Karlsfälts Gård utanför Ystad har det sedan 1820 bedrivits jordbruk. Gården omfattar idag ca 700 hektar mark där det bland annat odlas betor, raps, viltklöver, vete, korn, lin, ärtor och rödsvingel. Det bedrivs också högkvalitativ djurhållning med grisar kor och får. Gården lägger stor vikt på hållbarhet och att djuren skall ha det bra med filosofin att djur, natur och människor ska leva i symbios.

2015 borrade HP Borrningar en bevattningsbrunn till Karlsfälts Gård. Efter borrningen hjälpte vi till att provpumpa brunnen som visade sig ha väldigt bra kapacitet. Ett bevattningsföretag tog sedan vid och byggde gårdens bevattningsanläggning. Anläggningen har sedan dess inte fungerat tillfredsställande och därför anlitade Karlsfälts Gård Östorps Bevattning för att felsöka och få anläggningen i drift. Det visade sig bland annat att sänkpumpen var slarvigt monterad och lossnade ur sina gängor när den startades upp.

HP Borrningar fick i uppdrag att försöka rädda pumpen ur brunnen och montera tillbaka den på ett korrekt sätt. Ovandelen på stigarrören fanns på ca 24,5m. Resultatet ser ni på filmen!

Vi tackar Karlsfälts Gård och Östorps bevattning för ett gott samarbete!