Elbilar

HP Borrningar har investerat i sin femte elbil och företagsgruppens 8:e elbil.

-För oss är det viktigt att ”leva som man lär” berättar Tony Jernström om HP Borrningars satsning på elbilar i fordonsflottan. Många pratar om hur viktigt det är med miljön men få agerar och framförallt investerar för en hållbar framtid. För att utföra många av våra tjänster har vi stora och tunga maskiner och då känns det bra att kunna kompensera med klimatsmarta fordon. Många kritiserar elbilarna på grund den miljöpåverkan tillverkningen har, men för att utvecklingen ska komma framåt krävs det investering i tekniken säger Tony.

-Det är en fantastiskt trevlig och rolig bil att köra säger Fredrik Olsson som är stolt förare till sin nya Renault Zoe. Det blir också ett naturligt samtalsämne när man kommer ut till kunden i en elbil. Det är många år sedan vi köpte den första elbilen och nu har vi totalt kommit upp i över 40 000 körda elmil, det är ganska häftigt säger Fredrik innan han sätter sig i sin bil och nästintill ljudlöst rullar iväg.