Brunnsborrningsrigg från 60 talet

19 december 1959 bildades HP Borrningar av Yngve Persson och Olle Henning. Verksamheten startade med borrning & grävning. Dessutom satsade de då unga pågarna på postorderförsäljning av damkläder. ”När jag kom med i företaget i mitten på 60-talet var det borrning och grävning. Försäljningen av damkläder tog aldrig riktigt fart” säger Kerstin Persson med ett leende på läpparna.

Genom statistik 60 år senare, kan utläsas låga grundvattenförhållande i början av 2019, vilket inneburit mycket vattenborrning för hushåll, fritidshus, lantbruk och företag. Vid nederbörd kan grundvattenmagasinen fyllas på, men resultatet av mycket nederbörd kan resultera i sämre vattenkvaliteter i sin brunn. ”I många fall borrar man för att erhålla bättre och stabilare vattenkvalitet, men till vissa kunder har vi löst problemen genom att installera vattenrening” säger Andre Jensen, som jobbar med brunnsrenovering på HP Borrningar.

Bildandet av borrföretagen.

Efter mer än 45år går de båda branschföreningarna Sveriges Avanti borrares förening och Geotec samman. ”1+1 ska bli 3” säger Tony Jernström, styrelserepresentant i Borrföretaget. ”Det är viktigt med en enad röst från branschen.”

Examensarbetet ” Dimensionerande vattenförbrukning” av Julia Chonewicz omfattar det högaktuella ämnet hur mycket vatten vi använder. ”Nu och i framtiden är det viktigt att vi tar tag i frågor kring hållbarhet, och vatten har en central roll i alla frågor kring miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Klarar vi vårt vatten, kommer vi klara många av de övriga hållbarhetsmålen på vägen”, säger Göran Persson som varit en av handledarna för examensarbetet.

Under året har vi även hjälpt Nelson Sommerfeldt med sin doktorsavhandling ”Solar PV in prosumer energy systems” och Cecilia Ekman och Maja Nilsson med sitt examensarbete ”Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri”.

Under året har det bland annat investerats i nya bilar, en kompressor och en ny lastbil. På 70- och 80-talet hade varje borrekipage sin egen lastbil men idag hyr vi in majoriteten av transporterna av lokala transportföretag.

Mörbylånga saltvattenreningsverk.

HP Borrningar har under de två senaste åren varit involverade i borrning för bräckt vatten till Mörbylånga kommun. I juli månad var det dags för invigning då kronprinsessan Victoria klippte banden.

HP Borrningars personal åkte under jubileumsdagen på busstur till Lundaregionen där man besökte Kraftringens geotermianläggning som sedan 80-talet försett Lund med stor del av energin till deras fjärrvärmenät. ”Vad häftigt att vår partner Kraftringen har historik kring geotermi i sin produktportfölj. Det är nog inte många som känner till hur stor del av Skånes energiförsörjning som tas från geoenergi & geotermi” säger Martin Malmborg, en av HPs nyrekryteringar under året.

Vidare gick jubileumsturen mot Södra Sandby där det samägda bolaget Skånska Energilösningar har sitt säte. Skånska Energis vd Anders Möller visade på Skånska Energilösningars möjligheter för framtiden i de olika energiformer och smarta lösningar som kommer att krävas. ”Skånes variation av bergarter lagrar och avger värme och kyla med  olika ledningsförmåga” berättar Patrik Fernbrant under sitt föredrag kring skånsk geologi. Tekniken kring borrning för uttag av energi är gammal och beprövad, och en av HP Borrningars viktigaste bidrag i kompetens och teknik i byggandet av framtida energilösningar.

Dagen avslutades i Klippan med glögg och föredrag kring Digitalström. ”Smarta energilösningar är en viktig början men kan dom olika systemet inte prata med varandra och nyttja varandras styrkor och svagheter drar vi inte nytta av deras fulla potential. IoT (Internet of Things) erbjuder oändliga möjligheter och kommer vara en stor del av våra hem i framtiden. Det gäller att vara med från början och hitta gemensamma språk för våra energilösningar, då blir dom smarta på riktigt.” säger John Olsson