Göran Persson och Adam Malysa inför påbörjande av undersökningsborrning för vatten Foto: Rafal Malysa

Polen är ett land med ca 38 miljoner invånare där man idag eldar med kol och gas. Man står inför en stor förändring där svensk kompetens & teknik är efterfrågad för byggande av Geobatterianläggningar (R), där marken & berget används för att lagra och ta ut värme och kyla. HP Borrningar är tillsammans med Malysa Invest och Adam Malysa delägare i SVEA Construction sp.zo.o. Företaget är verksamt främst i södra Polen. ”Vi har möjlighet att kopiera vissa av våra framgångsfaktorer från Sverige, och anpassa till polska förhållande och dess kultur” säger Göran Persson, projektledare vattenborrning på HP Borrningar.

”Vi har en lång historik tillsammans , och satsningen med HP Borrningar i Polen känns helt rätt i tiden”, säger Rafal vd på Malysa Invest.

”Vi tackar Rafal & Adam (m.fl) för att ha visat den polska gästvänligheten vilket gör att vi känner oss trygga i miljön. Vi har hittat många positiva synergieffekter för de involverade bolagen” säger Tony Jernström