Torrt i många kranar trots regnig sommar.

Under våren uppmättes lokalt lägsta grundvattennivåer på mer än 50år. SGU presenterar kontinuerligt statistik på grundvattennivåer. Enligt mätning är fortfarande grundvattennivåer lokalt låga, trots en regnig sommar. Se länk SGU: http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2017/augusti/grundvattennivaer-i-augusti/

På Öland började problemen med lågt grundvatten redan förra året. Problemen blev akuta att hushålla med vattnet. Tankbilar med vatten körde från fastlandet. Drabbade kommuner ingick i ett samordnat projekt där en fast ledning under sundet tillför vatten från fastlandet. Nya borrade brunnar är utförda och ytterligare är planerade. HP Borrningar har varit involverade i borrprojekt under det gångna året över hela Öland, men framförallt till Mörbylånga kommun.

I det senaste projektet har vi borrat efter bräckt vatten (sötvatten blandat med saltvatten), vilket ska renas. ”Projektet leds av två konsultföretag; Sweco och Norconsult”, säger projektledaren  Peter Åsteberg – infrastruktur Mörbylånga Kommun.

”Vi åkte runt från Böda i Norr till Ottenby i söder redan i vintras, då vi utförde borrningar till SGU Sveriges Geologiska Undersökning”, säger Tonie Segelson, nyss hemkommen borroperatör från senaste uppdraget i Mörbylånga Kommun.

Mörbylånga kommun har även varit en föregångare i sin informationskampanj för att hushålla med vattnet. Symbolen för kampanjen ”Vatten Smart” är en kamel. Med kampanjen, som bl.a vänder sig mot barn och ungdom, lyckades man sänka vattenförbrukningen med 20%!

Illustration: Mörbylånga kommun

Många brukare av vatten på fastlandet har anledning att lära sig mer om var vårt vatten kommer ifrån och hur vi bör hushålla med det. ”Mörbylångas kamel kommer att behöva spridas på fler ställen i Sverige. Vi måste få en annan syn på vårt renvatten”, säger Göran Persson, HP Borrningars projektledare för Ölandsborrningarna under det gångna året