Provpumpning på sjukhuset i Kalmar

Provpumpning på sjukhuset i Kalmar

Under den gångna veckan har HP Borrningar utfört provpumpningar på sjukhuset i Kalmar.

Totalt har 10 brunnar pumpats med varierande flöden. Gustav Sandgren på Geoenergiprojekt är nöjd med jobbet och att HP Borrningar lyckats utföra jobbet inom önskad tidsram.

Sjukhuset bygger en geoenergianläggning i 3 etapper som beräknas vara klar 2018. Anläggningen är ett akviferlager som kommer leverera 75 procent av sjukhusets kylbehov och minska inköpt värme med cirka 25 procent. Investeringen beräknas ge en besparing på kylanvändningen med ca 12 miljoner kronor under de kommande 25 åren.