HP Borrningar får beröm för sin dokumentation

José Acuna berättar om hur viktigt dokumentionen är i samband med borrning efter värme och kyla

José Acuna berättar om hur viktigt dokumentionen är i samband med borrning efter värme och kyla

I samband med IGSHPA konferensen 2016-09 på KTH campus berättade José Acuna om hur viktigt det är med bra dokumentation i samband med borrning för utvinnande och lagring av värme och kyla.

– Information från borrning är viktig vid tolkning av mätdata från DTRT och TRT berättade José. Följande exempeler på viktigt information bör kunna utläsas från protokoll.

  • Kartering av jord och ber
  • Provtagningar och mätning vatten (flöde, temp och kvalité)
  • Avvikelser
  • Borrarens reflektioner (form av dagbok)

– Förutom kvalitetssäkring skapar bra dokumentation i samband med borrningen ökad lånsiktig förståelse för hur vi bäst skyddar vårt grundvatten i symbios med utvinnande av förnybar värme och kyla från jord, berg och vatten säger José

Självklart är det bra exemplet Jose använde i sin presentation tagit från ett av HP Borrningars protokoll!