Koriander under ledlamporna som kyls med bergkyla

Koriander under ledlamporna som kyls med bergkyla

Spisa smaker AB odlar och marknadsför färska örter och sallader för konsumenter i hela Europa. Spisa är störst i Europa på ekologiska kryddor och levererar till såväl dagligvaruhandeln som till restauranger.

På anläggningen i Påarp har Bengt Olofsson fullt upp med den nya kylanläggningen för grohallen. De första 2 veckorna spenderar örterna i en hall med kontrollerad temperatur och fuktighet. Såbädden belyses med led-lampor mellan 18-20 timmar per dygn. För att lamporna inte skall överhettas kyls dessa ner med vatten från 2 borrade brunnar som HP Borrningar nyligen borrat.

Att valet är föll på just bergskyla är inte konstigt när man tittar på enbart de ekonomiska aspekterna; bergskyla är i många fall det mest energieffektiva. Grundvattentemperaturen i Helsingborgsområdet är cirka 9 grader, vilket är tillräckligt kallt för många ändamål. Att använda en traditionell metod för kylning skulle bli 9 gånger så dyr i den dagliga driften.

– Borrningen har gått bra, berättar Bengt. Från början hade vi tänkt göra en brunn men för att säkerställa flödesbehovet tog vi beslut om att göra yterliggare en brunn. Nu återstår att gräva ner markslang, kabel och att värmeväxlaren skall levereras och installeras. Jag är mycket nöjd med HP Borrningar och jobbet de gjort, allt har gått väldigt smidigt och problemfritt, avslutar Bengt.

– Just nu tittar vi på vilka pumpar vi skall sätta ner och framförallt hur de skall styras. Det finns mycket pengar att spara in på en pumpanläggning som är rätt dimensionerad och styrs på rätt sätt avslutar John Olsson på HP Borrningar.

Bengt Olofsson på Spisa är nöjd med sina nya brunnar

Bengt Olofsson på Spisa är nöjd med sina nya brunnar