Examensarbeten utförda på Lilla Klåveröd på Söderåsen

Examensarbeten utförda på Lilla Klåveröd på Söderåsen

HP Borrningar har i sitt samarbete med Geologiska institutionen på Lunds universitet (Charlotte Sparrenbom) samt SGU Sveriges Geologiska Undersökning (Peter Dahlqvist & Mattias Gustafsson) , varit handledare till ytterligare ett examensarbete på Lilla Klåveröd.

Pontus Olssons examensarbete handlar om riskinventering för skydd av grundvattnet.

-”Rannsaka er själva. Alla kemikalier och läkemedel vi har i vår närhet i bostaden eller på arbetsplatsen, riskerar att  förr eller senare hamna  i vårt grundvatten” säger Pontus Olsson, blivande geolog från Lunds universitet.

Rubriken ”ekologiskt vatten” förväntas ge intressanta diskussioner kring vad som får kallas för ekologiskt. -”Man kommer oundvikligen in på vilka kemikalier vi har i vår närhet samt vattnets kretslopp när vi talar om ekologiskt vatten. Vattnet tar alltid enklaste vägen, men det är inte alltid lätt att veta vilket som är den enklaste vägen! Det är bra om vi kan minska användandet av ”onödiga” kemikalier i vår närhet. Det alla kan bidra med är t.ex att sluta tvätta bilen på uppfarten!” säger Göran Persson HP Borrningar, en av initiativtagarna till projektet.  

Läs  även om förra examensarbetet Jorunn Falkenhaugs ”Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd: ett kunskapsprojekt med vatten i fokus” på www.lillaklaverod.se, Utförda examensarbete är tänkt att inspirera en bred målgrupp till kunskap om vårt grundvatten, jordlager och berggrund. Inte minst ungdomar som i framtiden kommer att jobba med vattenrelaterade yrken.  

Besök gärna vårt arrangemang på Geologins dag 10 september 2016 http://www.geologinsdag.nu/arrangemang/vattnets-kretslopp-vid-lilla-klaverod/. Anmälan genom info@hpborrningar.se