tony

”I och med lanserandet utav konceptet GEOkomfort® tillhör vi en liten pionjärskara i världen (Elon Musk på Tesla i USA är en annan) som kan leverera miljövänliga, koldioxidneutrala energilösningar utan dyra investeringar för slutkunden, säger Tony Jernström på HP Borrningar AB.

HP Borrningar och Skånska Energis gemensamma bolag för finansierade energilösningar – Skånska Energilösningar AB – har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla avseende uppvärmning av föreningens lägenheter enligt nya konceptet GEOkomfort®.

Bostadsrättsföreningen Iföhus i Bromölla har valt geoenergi för uppvärmning av sina lägenheter. Föreningen som har 64 lägenheter i totalt fem hus kommer att få uppvärmning genom en geoenergianläggning som utnyttjar, det i marken naturligt förekommande, grundvattnet som energibärare. Avtalet löper under 10 år och den nya anläggningen är beräknad att tas i drift i oktober 2016. Bostadsrättsföreningen får genom konceptet GEOkomfort® en fullservicelösning där Skånska Energilösningar projekterar, bygger och äger värmeanläggningen. Efter avtalstidens slut övergår anläggningen i bostadsrättsföreningens ägo.

”Genom att välja GEOkomfort® slipper fastighetsägaren/brukaren att själva ta investeringen till en mycket miljövänlig anläggning samt lägre uppvärmningskostnader jämfört med den befintliga lösningen. Dessutom kan fastighetsägaren/brukaren vara säker på att han får en anläggning som är både välprojekterad, optimerad och med intrimmad drift enligt konstens alla regler, då vi ersätter våra kostnader genom att ta del av besparingen under avtalstiden, det vill säga ju bättre anläggning vi bygger desto bättre tjänar både vi och vår kund. Vår organisation med (24st) egna erfarna kompetenta projektörer, projektledare, servicetekniker, och nätverk med duktiga VS-installatörer, borgar för en väl genomtänkt och välbyggd anläggning. Tack vare konceptet GEOkomfort® skapar vi möjlighet för allt fler företag och fastighetsägare att ta steget och välja geoenergi”, säger Tony Jernström på HP Borrningar AB.

Skånska Energilösningar AB ägs och drivs gemensamt av HP Borrningar i Klippan AB och Skånska Energi AB. Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tony Jernström, VD på HP Borrningar AB
Tel: 0435-10 900
E-post: tony@hpborrningar.se