HP Borrningar installerar lågvattenreservoar

HP Borrningar installerar lågvattenreservoar

Att buffra upp vatten kan vara lösningen på många problem. Om brunnen tex ger mindre flöde än spetsbehovet kan detta kompenseras med att buffra en motsvarande mängd i en lågvattenreservoar. Om man tex har en brunn som ger 10 liter per minut kan det oftast kompenseras med tex en större trycktank. Är behovet större än för ett vanligt hushåll, eller om brunnen ger mindre vatten, räcker inte bufferten i trycktanken till. I ett fall där brunnen ger 10 liter per minut generar den 600 liter på en timme och över 14 000 liter på ett dygn, det täcker de flesta behoven.

En lågvattenreservoar kan även vara lösningen om man har en brunn som producerar material eller om vattnet innehåller mycket järn. Vattnet får då en längre uppehållstid innan det når kranen och materialet kan då sedimentera till botten på reservoaren.

Är man känslig för driftstopp på vattnet kan en reservoar fylla en viktigt funktion då service och underhåll på brunn och pump kan göras utan att vattnet behöver brytas. Vid akuta problem kan reservoaren även fyllas med tankbil.

Principskiss på en lågvattenreservoar

Principskiss på en lågvattenreservoar

 

 

Vill ni veta mer är ni välkomna att höra av er till oss!