Nyligen investerade HP Borrningar i en ny kompressor som i dagarna har tagits i drift. Det är den nya kompressorn Y-35 från Atlas Copco Welltech. Som vanligt är miljön i fokus. En ny motor med den bästa klassningen tier 4A och använder Ad-Blue som minskar utsläppen av kväveoxider. Den har även lägre bränsleförbrukning som ytterligare minskar utsläppen.

Kompressorn är ett helt ton lättare och även 40 centimeter kortare, vilket både underlättar transporter och gör dessa mer miljövänliga.

Vår borroperatör Peter som har provat den i djupa undersökningsborrningar är mycket nöjd med prestandan och säger kort:

”Det är ordentligt tryck” och skrattar glatt.