Temadag med geoenergi och grundvatten för ca 150 elever från Östra Karup Skola årskurs f-1, 2-3, 4, 5 och 6. Under dagen föreläste personal från HP Borrningar om solenergi och andra förnyelsebara energikällor. Föreläsningen för årskurs 6 gjordes på engelska timmen, och var således på engelska. Eftersom fjärdeklassarna hade sin föreläsning på mattelektionen lades mer energi på olika beräknings exempel, tex hur många 3 meters borrör som behövs för att borra 200 meter, osv. På musiklektionen pratades förutom om geoenergi även, decibel och hörselskydd. Både borrpersonal och lärare deltog på ett proaktivt sätt.

Platschef Fredrik Olsson och projektledare Jonas Wigrup var imponerade över elevernas många och kluriga frågor när dom besökte borrplatsen efter föreläsningen för att se hur det går till att borra för solvärme ”på riktigt”.

– det var kul att lärarna förberett eleverna på olika sätt i ämnena veckorna innan vår temadag, säger Jonas Wigrup.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att informera våra unga ingår i vårt ansvar som samhällsbyggare och entreprenörer, avslutar Fredrik Olsson.

HP Borrningar tycker det är väldigt kul och värdefullt att förutom bygga och producera, även informera våra nyttjare om vår bransch och dess tekniska möjligheter för att hjälpa till i en framtida mer klimatsmart värld.

Förutom borrningen av 8 brunnar på ca 180 meter totaldjup utförde HP Borrningar även grävning, slangdragning och plaströrssvetsning till samlingsbrunnen.

 

Eleverna hade två block på temadagen. Första passet skedde i lektionssal med föreläsning och andra passet ute på arbetsplatsen där dom kunde ställa frågor direkt till fältpersonalen som utförde arbetena för skolans framtida miljövänliga energisystem - Geobatteri.

Eleverna hade två block på temadagen. Första passet skedde i lektionssal med föreläsning och andra passet ute på arbetsplatsen där dom kunde ställa frågor direkt till fältpersonalen som utförde arbetena för skolans framtida miljövänliga energisystem – Geobatteri.