HP Borrningar inleder strategiskt samarbete för borrning av kompletta geoenergianläggningar.

”Vi ser mycket positivt på samarbete tillsammans med en lyhörd el & kraftleverantör. Skånska Energi som snart firar 100 år som företag, har visat att man är en aktör att räkna med inom geoenergibranschen, samt att man har kvalitet genom hela kedjan. Vi är mycket stolta att få bli leverantör av borrning” säger Tony Jernström VD på HP Borrningar.

En stark lokal anknytning är A och O i byggandet av geoenergianläggningar. ”Vi ser nyttan för både Skånska Energi och HP Borrningar, att med hjälp av våra kontaktnät av kompetenta installatörer och samarbetspartners, kunna kvalitetssäkra byggandet av av kompletta geoenergilösningar för värme och kyla till fastigheter.” säger Anders Unger tf. VD för Skånska Energi.

HP Borrningar kan i framtiden förmedla kontakter, där våra kunder och samarbetspartners kan se över sina elavtal, för att anpassa till värmepumpsdrift.

Skanska