Sverige har nu ett IGSHPA chapter, IGSHPA Sweden, en plattform för internationellt utbyte mellan Sverige och resten av världen. IGSHPA Sweden har formellt presenterats under en IGSHPA konferens i Kansas City, USA. De svenska deltagarna på plats är Tony Jernström (HP Borrningar), Jonas Jansson (Stures Brunnsborrning) och José Acuna (KTH).
IGSHPA Sweden höll under dagens sessions en presentation med titel ”The case of Sweden: market, research, methods and IGSHPA Sweden”

Alla i branschen är välkomna att vara med, påverka och utnyttja plattformen IGSHPA Sweden för framgångsrika affärer, internationella forskningsprojekt, kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring inom bergvärmepumpsteknik!

”Ett välkommet utbyte av kunskap och teknik, mellan länder som tror och satsar på geoenergin” säger Dominika Rydel vd Avanti.

Tony Jernström, Jonas Jansson och Jose Acuna på IGSHPA Konferens i Kansas City

Tony Jernström, Jonas Jansson och Jose Acuna på IGSHPA Konferens i Kansas City