Under sommaren och hösten har HP Borrningar hjälpt till vid ombyggnaden av Höljes kraftverksdamm.
Den 50 år gamla dammen skall byggas ut för att klara nya riktlinjer för branschen. Det handlar om den totala flödeskapaciteten som skall ökas från 1600 kubikmeter vatten per sekund till 2000 kubik per sekund.
Den 400 meter långa och 80 meter höga dammen producerar ca 530 Gwh årligen.

HP Borrningar har borrat 15 stycken brunnar på olika nivåer på dammvallen. Brunnarna som varierar i djup ner till 62m har försetts med rostfria filter och stigarrör.

– Det har varit en utmaning berättar Patrik Fernbrant som varit projektledare för HP Borrningar. De övre lagren består av grov sprängsten vilket har satt killarna och utrustningen på prov eftersom kraven på brunnarnas rakhet var höga. Sammanfattningsvis har det varit roligt och utmanade, men jag ser fram emot nästa projekt avslutar Patrik med ett leende.

NCC har varit totalentreprenör för projektet som skall vara färdigt under 2015.

HP Borrningar på Höljes Kraftverk

HP Borrningar på Höljes Kraftverk