HP Borrningar har avslutat borrningen på Båtsmansgården i Torekov.

– Vi har utfört 13 stycken 210m djupa brunnar för bergvärme berättare Fredrik Olsson, platschef för HP Borrningar. En 200m djup provborrning utfördes tidigare år där TRT mätningen visade att ytterligare 10m per brunn behövdes för att tillgodose behovet berättar Fredrik.

För att klara projektet inom tidsramen och för att minimera störningen för de boende har två riggar etablerats i projektet.

– De boende har haft överseende med den höga ljudnivån och ser fram emot sin nya miljövänliga energi avslutar Fredrik innan han sätter sig bilen och beger sig till Göteborg för nästa projekt.

Under kommande vecka påbörjar HP Borrningar slangdragning och inkoppling av energisystemet.

Båtsmansgården