HP Borrningar har nyligen avslutat renoveringen av 5 stycken grusfilterbrunnar till Laholmsbuktens VA.

-Arbetet har gått bra! Brunnarna har svarat bra på behandlingen och en hel del järnutfällningar har rensats bort berättar Niklas Jönsson, arbetsledare för projektet.

I samband med renoveringarna byttes även ett antal pumpar och stigarledningar gjordes rena.

-HP Borrningar har många års erfarenhet från brunnsrenoveringar och kan arbeta med både luft och vatten. Vid misstanke om skador på brunnen kan vi gå ner med kamera för närmare inspektion berättar John Olsson, projektledare på HP Borrningar.
-Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att utföra jobbet åt LBVA och hoppas på fortsatt gott sammarbete i framtiden avslutar John.

Brunnsrenovering