I höstas genomförde HP Borrningar provborrningar för Munka Ljungby Folkhögskolan. Skolan består av en 101 år gammal huvudbyggnad samt fem mindre byggnader som är kopplade till ett huvudsystem. Efter goda resultat från provborrningen, beslutade skolans ledning att en geoenergianläggning till den cirka 5000 kvadratmeter stora fastigheten skulle byggas av Geobatteri AB.

Nu är arbetena i full gång med att bygga en färdig anläggning. Byggtiden har minimerats genom att alla entreprenörer samverkar parallellt. ”Jag är mycket nöjd med det goda samarbetet mellan stiftelsens representanter och alla entreprenörer, vilket har gjort att arbetet har kunnat planerats med en kort byggtid, säger Bengt Lundin, projektledare.

Tidigare har byggnaden värmts upp med hjälp av två äldre gaspannor, men kommer efter installationen att få miljövänlig värme från sollagrad värme i berget, som kommer att sänka uppvärmningskostnaderna för fastigheten.

Totalt borrar HP Borrningar 15 brunnar med en installerat effekt på 128 kilowatt. Intressant är att pannrum och styrsystem projekterats och förbereds för framtida solfångarinstallation.

Totalentreprenad för geoenergi i Munka Ljungby