Under våren 2015 kommer studenter från Kungliga Tekniska högskolan, Halmstad Högskola och Procivitas Privata Gymnasium till Nordvästra Skåne, för att göra sina projekt- och examensarbeten kring solvärme, solåterladdning, geobatteri och styrsystem på NBE:s nybyggda testanläggning i Helsingborg. Tillsammans med andra entreprenörer och tillverkare är HP Borrningar AB med och bidrar med tid, kunnande och material.

–       Kul att den akademiska världen får större och större intresse av geoenergi och solteknik och att unga, blivande civil- och högskoleingenjörer ser förnyelsebar energi som högintressant bransch på frammarsch. Även om det tar en del tid från vår vanliga verksamhet så ser jag det som vår skyldighet att hjälpa unga studenter med vår kunskap och erfarenhet för att branschen ska kunna utvecklas på lång sikt, säger John Olsson på HP Borrningar. Från Kungliga Tekniska Högskolan ser man stor potential att förfina dagens styrsystem. Marcus Gidekull och Michelle Cañada tror att maskininlärning, eller så kallad artificiell intelligens kan vara en del i svaret.

KTH-studenterna

Från vänster: Göran Persson (HP Borrningar), Michelle Cañada (KTH) och Marcus Gidekull (KTH).

–          Vi ska undersöka möjligheterna för att utveckla mer avancerad teknik till dagens traditionella styrsystem inom geoenergi. Vårt projekt är inom maskininlärning och vår förhoppning är att i framtiden ska större geoenergianläggningar kunna samköras och även kunna reagera på meteorologisk data för ännu bättre prestanda och optimering. Vissa unika förbrukningsmönster i en given fastighet kan fångas upp och korrigeras istället för som idag att många anläggningar körs på standardvärden. Vi ser det som en mycket intressant möjlighet att komma ut i industrin och samarbeta med duktiga entreprenörer, säger Marcus Gidekull från KTH.

universitet