Tidigare i år samarbetade HP Borrningar tillsammans med Lunds Universitet för att genomföra ett examensarbete inom hydrogeologi. Tillsammans med handledare från HP Borrningar, Lunds universitet samt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), kunde Jorunn Falkenhaug kartlägga geologin vid fastigheten som ligger mitt i Traneröds mosses naturreservat, på toppen av Söderåsen. Lilla Klåveröd ® är en unik plats med goda förutsättningar för att åskådliggöra vattnets kretslopp och grundvattenbildning, säger Göran Persson som varit HP Borrningars handledare i examensarbetet.

Lunds Universitet har tagit fram en kort film om projektet som ni kan se här och ni kan läsa mer om Lilla Klåveröd på dess hemsida, http://www.lillaklaverod.se.