HP Borrningar besöker borrmässa i Milano http://www.geofluid.it/ Under 3 intressanta dagar besökte HP Borrningar Geofluidmässan, tillsammans med 40 svenska och finska brunnsborrare.

HP Borrningar och Sindeq på Geofluid

HP Borrningar och våran värd Sindeq på Geofluid