HP Borrningar skickade en delegation till Geoenergidagen på Arlanda. Det var många intressanta föreläsningar och diskussioner och ett stort fokus låg på framtidens TRT. För att öka tillförlitligheten och göra det enklare för konsumenter att jämföra olika TRT-alternativ diskuterades en standard för TRT-mätning som har utvecklats under vår och sommar tillsammans med Svenskt Geoenergicentrum.

TRT diskuteras

Diskussion för att ta fram en branschstandard för TRT-mätning.