Ronneby kommun bygger ut sin produktion av dricksvatten. HP Borrningar har fått i uppdrag att borra två formationsfilterbrunnar för det.

I en bergborrad brunn får man en vattenpelare i det hål som borras, vilket gör att man kan pumpa ut vattnet utan större problem. Formationsfilterbrunnar använder man sig av när den vattenförande formationen till största del består av grus, sand och sten, det vill säga att vattnet finns blandat med dessa material. I brunnen monteras då ett filter som tillåter att vatten rinner till i borrhålet, medan grus, sand och sten stannar utanför. Fördelen med den här typen av brunnar är att de oftast kan tillhandahålla mycket stora mängder vatten.

Filtret är monterat och rensning av filterlängd pågår.

Formationsfilterbrunn i Ronneby: Filtret är monterat och rensning av filterlängd pågår.