Varje område är unikt. Mycket låga eller mycket höga grundvattenförhållande kan påverka grävda och borrade brunnars vattenkvalité. Det finns även exempel där extremväder med riklig nederbörd på korta tidsintervall påverkat vattentäkter. Vi rekommenderar att man kontinuerligt tar analys på sin vattenbrunn. Vi erbjuder vattenanalyser, kontakta: vatten@hpborrningar.se

Se aktuell grundvattensituation:

http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/augusti/grundvattensituationen-i-augusti-2014/

kretsloppet