När man borrar en brunn för vatten eller bergvärme och geoenergi genereras slagljud. Det beror på att borrkronan slås mot berget, vilket skapar vibrationer som letar sig upp till borriggen via de höghållfasta borrören. Många har accepterat att det blir höga ljudnivåer vid borrning men det det går dock att använda sig av tyst borrning för att sänka ljudnivån.

När man borrar, är målet att inte störa ordinarie verksamhet i till exempel tätbebyggda områden, typ bostadsområden. HP Borrningar har därför investerat och utvecklat i speciella ljudkåpor som är formade för att kunna innesluta borriggen när man borrar i extra känsliga miljöer.

När ljudbafflarna väl är på plats, kommer ljudet som lämnar borriggen att inneslutas och absorberas av kåporna. Resultatet blir borrning som sker på ett mycket tyst sätt och som möjliggör brunnsborrning även på tidiga morgnar och sena kvällar, utan att störa omkringliggande verksamhet.

– Göran Persson, HP Borrningar

Kåpor för tyst borrning