HP Borrningar var under Almedalen med på seminariet ”Lokal, förnybar, gratis – är det nåt fel på solenergi?”. Vår nyaste anställda, Marcus Gidekull från KTH, representerade oss under seminariet kring en fråga som blivit allt mer viktig i takt med att klimatfrågan uppmärksammas. Vi hoppas att politikerna tar med sig dessa frågor in i riksdagen för att uppmärksamma fördelarna med geoenergi och solenergi.

IMG_1505