Hem

 • Bergvärme i Markaryd för NIBE.

Högkvalitativ brunnsborrning och bergvärme

 

HP Borrningar – i teknikens framkant sedan 1959

Mycket har hänt sedan HP Borrningar grundades 1959. Utvecklingen har aldrig stått stilla. Vi har alltid fokuserat på att leverera högteknologiska och högkvalitativa lösningar för brunnsborrning, vare sig det det har gällt vattenborrning eller energiborrning.

Förutom att ansluta oss till branschorganisationen Avanti redan i början av 70-talet var vi först i Skåne med typgodkända brunnar, filmning och rakhetsmätning av borrhål, men också personcertifikat från SITAC/SGU, numera SP. *

HP Borrningar införskaffade och utvecklade också tidigt TRT- utrustning , VLT-videologgning och FMS-loggning. * Allt för att ständigt se till att de arbeten som vi gör inom brunnsborrning och bergvärme ska hålla hög kvalité.

Vi har för avsikt att stolt fortsätta i samma spår och vara ledande inom kvalitetssäkring, och har därför nyligen investerat i en gård på Söderåsen i Skåne som används både som forskningsplats för geologstudenter men också som inspirationsplats för skolbarn som vill lära mer om vattnets kretsloppet och betydelse.

Allt vi gör och arbetar för mynnar ut i att säkerställa att även framtidens generationer kan ha:
Livskvalitet genom rent vatten.

* SITAC = Swedish Institute for Technical Approval in Construction
SP = SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SGU = Sveriges Geologiska Undersökningar
TRT-utrustning = termisk responstest, se mer under specialutrustning
VLT-videologgning = Video Logging Tool, se mer under specialutrustning
FMS-loggning = Flexit Multi Shot, se mer under specialutrustning

Aktuellt

  HP Borrningar borrar formationsfilterbrunn för Ronneby kommun

  Ronneby kommun bygger ut sin produktion av dricksvatten. HP Borrningar har fått i uppdrag att borra två formationsfilterbrunnar för det. I en bergborrad brunn får man en vattenpelare i det hål som borras, vilket gör…

  HP Borrningar studerar solvärmelagring i Tyskland

  Delegation från HP Borrningar och Falkenberg Värmeteknik studerar under vecka 35 solvärmelagring på Viessman’s utbildningscenter i Assendorf utanför Frankfurt. Vi tackar Glenn Sax och hans kollegor på Viessman för besöket som gav mycket information som…

  HP Borrningar ny förmånspartner till Villaägarnas riksförbund

  HP Borrningar pratade brunnsborrning, vatten och energi på Väla köpcentrum i helgen, inbjudna av och tillsammans med villaägarnas förening i Helsingborg. Montern blev välbesökt och frågorna var många. HP Borrningar hoppas att det nya partnerskapet ska uppskattas…

  Provtagning och grundvattenundersökning i bergtäkt

  Täktverksamhet kan ha påverkan på miljön och är reglerad i lag enligt miljöbalken. Enligt lag är man skyldig att lämna in en miljörapport till naturvårdsverket som enligt §4 ska innehålla: ”En kommenterad sammanfattning av resultaten…