Hem

 • Bergvärme i Markaryd för NIBE.

Högkvalitativ brunnsborrning och bergvärme

 

HP Borrningar – i teknikens framkant sedan 1959

Mycket har hänt sedan HP Borrningar grundades 1959. Utvecklingen har aldrig stått stilla. Vi har alltid fokuserat på att leverera högteknologiska och högkvalitativa lösningar för brunnsborrning, vare sig det det har gällt vattenborrning eller energiborrning.

Förutom att ansluta oss till branschorganisationen Avanti redan i början av 70-talet var vi först i Skåne med typgodkända brunnar, filmning och rakhetsmätning av borrhål, men också personcertifikat från SITAC/SGU, numera SP. *

HP Borrningar införskaffade och utvecklade också tidigt TRT- utrustning , VLT-videologgning och FMS-loggning. * Allt för att ständigt se till att de arbeten som vi gör inom brunnsborrning och bergvärme ska hålla hög kvalité.

Vi har för avsikt att stolt fortsätta i samma spår och vara ledande inom kvalitetssäkring, och har därför nyligen investerat i en gård på Söderåsen i Skåne som används både som forskningsplats för geologstudenter men också som inspirationsplats för skolbarn som vill lära mer om vattnets kretsloppet och betydelse.

Allt vi gör och arbetar för mynnar ut i att säkerställa att även framtidens generationer kan ha:
Livskvalitet genom rent vatten.

* SITAC = Swedish Institute for Technical Approval in Construction
SP = SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SGU = Sveriges Geologiska Undersökningar
TRT-utrustning = termisk responstest, se mer under specialutrustning
VLT-videologgning = Video Logging Tool, se mer under specialutrustning
FMS-loggning = Flexit Multi Shot, se mer under specialutrustning

Aktuellt

  Studiebesök hos viktig kund

  I slutet av 2014, tog HP Borrningar och besökte en av våra viktigare kunder – Biltema, som de senaste åren storsatsat på geoenergi till sina varuhus. Studiebesöket gjordes på Biltemas varuhus i Helsingborg där Daniel…

  Film för att åskådliggöra vattnets kretslopp

  Tidigare i år samarbetade HP Borrningar tillsammans med Lunds Universitet för att genomföra ett examensarbete inom hydrogeologi. Tillsammans med handledare från HP Borrningar, Lunds universitet samt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), kunde Jorunn Falkenhaug kartlägga geologin…

  HP Borrningar utför provborrningar till Värnamo kommun

  HP Borrningar har under hösten hjälpt Värnamo kommun att undersöka möjligheten att ta upp grundvatten från djupa isälvsavlagringar till dricksvattenförsörjning. Med ett leende konstaterar Jonas Hallberg, brunnsborrare på HP, att borrplatserna är valda bra ur…

  Flera examensarbeten inom solenergi

  Under våren 2015 kommer studenter från Kungliga Tekniska högskolan, Halmstad Högskola och Procivitas Privata Gymnasium till Nordvästra Skåne, för att göra sina projekt- och examensarbeten kring solvärme, solåterladdning, geobatteri och styrsystem på NBE:s nybyggda testanläggning…